Industriell symbios, ett steg mot ökad hållbarhet

Seminarium online, den 3 februari, 9.00-10.30.
Hur kan industriell symbios vara en framkomlig väg att göra sågverkens biprodukter till en värdefull resurs i stål- och metallindustrins omställning till fossilfria produkter?
Seminariet presenterar marknadens efterfrågan på grönt stål och stålindustrins planering för omställning. Vi tar också upp  kommersiella tekniker som kan användas för industriell produktion av biokol.

Det sker nu en snabb omställning av stål- och metallindustrin där marknaden efterfrågar gröna produkter vilket bidrar till att fossila insatsvaror ersätts av både vätgas och biobaserade alternativ som biokol och biogas. I Norge uppskattas enbart metallindustrins årliga behov av biokol till ungefär 400 000 ton och i Sverige uppskattar Energiforsk stålindustrins totala energibehov till 5 TWh skogsråvara.

Frågan är hur skogs- och träindustrin kan skapa hållbara leverantörskedjor genom stabila leveranser av biprodukter. Detta skulle kunna ge både stabila priser och förutsägbar efterfrågan på årsbasis.

Program och ANMÄLAN hittar du här>>

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter