2 workshop online om skärande bearbetning

Det är en utmaning att vara uppdaterad inom området skärande bearbetning och dessutom utveckla nya kompletterande kompetensområden som är av stor betydelse för den framtida utvecklingen och konkurrenskraften.
Workshop 1: 2 feb kl 8-12, nr 2: 22 feb 8-12.

Tanken är att ge deltagarna en nulägesbild över utveckling, förändringar, aktuella trender och utmaningar på området.

För bästa effekt ser vi helst att minst två personer från varje företag deltar.

Alla träffar genomförs digitalt med verktyget Zoom.

Vi kan utlova tankeväckande insikter och aha-upplevelser.

Kostnad för att delta är 7500 kr / företag för båda tillfällena.

Läs mer om innehållet och anmäl dig här>>

Här kan du ladda ner erbjudandet!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter