Villazero - Sveriges första koldioxidneutrala småhus

Villazero är ett samverkansprojekt som utmanar byggbranschen att bygga hållbart och jämställt. Det är Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik Dalarna som tillsammans bygger Sveriges första koldioxidneutrala småhus. Projektet Villazero har stort fokus på jämställdhet och villan byggs av ett byggarbetslag bestående av enbart kvinnor. 
Följ bygget på YouTube.

Vill du veta mer, kontakta Helene Axelsson.
070 564 42 69
helene.axelsson@iucdalarna.se

Kvinnlig arbetslag

Villazero - Så är det konstruerat  

Villazero - Trägrunden läggs

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter