Hitta rätt kompetens, få lönsammare och attraktivare företag genom mångfald och inkludering

Frukostseminarium den 6 okt. En utmaning inte bara för många branscher är att attrahera kompetens ur hela rekryteringsbasen och en annan är att lyckas behålla den i företaget. Kompetensbristen kommer återuppstå i nya former efter pandemin och många företag inser redan nu värdet av ökad mångfald och inkluderande arbetsplatser, inte bara som en lösning på kompetensbehovet utan även för lönsammare företag.
Vill du få inspiration och konkreta tips på hur andra har gjort? Lyssna på: Mats Sundstedt från Feal, Jenny Gotthardsson från Boliden samt Johan Nestor från Enerco Group. 

Varmt välkommen på vårt kostnadsfria frukostseminarium där vi tar del av varandras erfarenheter och blir inspirerade tillsammans. Vi bjuder på frukost!
Datum 2021-10-06
Tid: 08:00- 09:30 (frukost 07:30-08:00)
Plats: Dalarna Science Park eller Online
Kostnad: Ingen kostnad, men anmälan krävs.

Agenda
7:30-8:00 Frukostmingel
08:00 Seminariet startar
08:00-08:05 Alla deltagare är på plats och Olle Hägg, Falun Borlänge Regionen, hälsar alla gäster som deltar digitalt och fysiskt välkomna.
08:05-08:20 Mats Sundstedt, vd Feal. Ska vi över huvud taget kunna växa och överleva, måste vi aktivt arbeta med mångfald och inkludering.
08:20-08:50 Jenny Gotthardsson områdeschef Boliden i Garpenberg. Jenny berättar om utmaningarna med att arbeta med social hållbarhet i industrin. Vikten av att arbeta med inkludering på arbetsplatsen.
08:50-08:55 Mentifrågor
08:55-09:25 Johan Nestor, HR-chef Enerco Group. Johan har lång erfarenhet av att se affärsnyttan av mångfald och inkludering och hur det kan generera goda affärer.
09:25-09:30 Sammanfattning och ev. frågor, avslut.
 
Välkommen med din anmälan, fysiskt deltagande senast den 4 oktober: Anmälan fysiskt deltagande

Digitalt deltagande anmälan senast den 4 oktober: Anmälan digitalt deltagande

En länk skickas ut dagen innan till de som anmält sig till digitalt deltagande, länken följer man för att enkelt komma till vårt frukostseminarium.
Har du frågor, hör av dig till lena.norrstrom@iucdalarna.se

Ladda ner pdf

Frukostseminariet ordnas av ”Hållbar inkludering” ett projekt hos IUC Dalarna och Sandbacka Science Park i samverkan med Falun Borlänge regionen och projekten ”Lyftkraft Dalarna”, ”Ökad handelskraft och samverkan” samt ”KOM”.                                                                                                           

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter