Hitta och behåll kompetens genom hållbar inkludering

Det finns stora utmaningar för industriföretag i Dalarna och Gävleborg att hitta rätt kompetens - och för kompetens att hitta företag. Hållbar inkludering är projektet som ska bidra till att tillgodose industrins rekryteringsbehov genom att bättre matcha företag med kompetens.

Små och medelstora industriföretag får stöd med att matcha nuvarande eller kommande kompetensbehov mot personer med rätt utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet. Hållbar inkludering tillgodoser industrins rekryteringsbehov genom att bättre nyttja kompetenser och erfarenheter hos rekryteringsbasen som utgörs av personer som är utrikesfödda.

– Ska företagen i framtiden säkra sitt kompetensbehov, måste alla redan nu förbereda sin överlevnad genom att alltid titta på hela kompetensutbudet. Inkludera alla som finns tillgängliga för jobb, säger Farhad Nekoee, projektledare Hållbar Inkludering.

Hur hittar företag och kompetens varandra?

– Genom att besöka företaget eller genom telefonkontakt får vi reda på kompetensbehovet hos företaget. Den kompetens som efterfrågas tas fram. Vi genomför intervjuer och ser till att företaget får den kompetens som passar bäst för just dem. Vi följer även upp hur allt fortlöper, så både företaget och den anställde blir nöjda, säger Farhad.

Khalaf Alali och Lingnells Mekaniska fick hjälp att hitta varandra.

Läs mer på Sandbacka Science Park

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter