Workshop 21 maj - Att leda i förändring och skapa engagemang

Det händer mycket, hela tiden och det går fort! Ökad konkurrens, globalisering, digitalisering, ny teknik, listan kan göras lång! Dessa utmaningar gör att förändring numer är ett normaltillstånd i många företag som vill hänga med och utvecklas. För en långsiktigt och hållbar svensk Industri behöver vi utveckla vårt personliga ledarskap för att möta de nya utmaningarna, genom att engagera hela verksamheten, i små ständiga förbättringar och som en naturlig del i vår förändringsresa.

Vilka utmaningar ser ni i ert ledarskap för att stötta den här resan? Hur ser ansvarsfördelningen ut i ert företag? På vilket sätt kan Produktionslyftet och våra coacher stötta i förändringsarbetet?

Välkommen att inspireras av våra föreläsare och coacher inom Produktionslyftet samt utbyta erfarenheter med andra företag i denna workshop!

21 maj kl 9.00-12.00, digitalt. Kostnadsfritt!
Läs mer och anmäl dig här!

Glen Johansson, IUC Stål & Verkstad
Med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och förändringsarbete har Glen samlat på sig bred erfarenhet av förändringsledning och organisationsutmaningar inom både små och stora företag.

Lars-Gustaf Gustafsson, RISE
Lars-Gustaf är forskare och Coach inom området förändringsförmåga hos företag och organisationer, Gustaf kopplar ihop det med kundernas köpbeteende i nutid och framtid och vilka utmaningar och förändringar kommer organisation och flöden att behöva genomföra.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter