Livscykelanalys är ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan, se resursflöden, få konkurrensfördelar

Frukostföreläsning den 27 januari kl 8.30- 9.00 för att få en inblick i hur du kan göra en livscykelanalys (LCA) och vad den har för fördelar för ditt företag.
Lyssna på Linda Tufvesson från Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan Dalarna, via Teams. Anmälan är stängd! 

Med livscykelanalys, LCA, tittar man på den miljöbelastning som en produkt eller tjänst har under hela sitt liv, från råmaterial till avfall eller återvinning.
LCA är en metod för att göra en bedömning av och redovisa miljöpåverkan. Analysen visar utifrån ett helhetsperspektiv hur materialval och produktion i alla steg påverkar miljön.
Så hur gynnas ditt företag av att göra en LCA?
Kunder och kommande medarbetare tycker att det är allt viktigare att företag tar ansvar när det kommer till miljön och kan vara en avgörande faktor i kundens val av leverantör.
Du får också koll på var du ska lägga fokus för en mindre miljöpåverkan för just din produkt eller tjänst.

Dag: 27 januari
Tid: 8.30-9.00
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter