Vi kan hjälpa dig att hitta dina nya medarbetare

Är ditt företag i behov av ny kompetens? Vi kan kostnadsfritt hjälpa dig att hittar rätt medarbetare.

Vi hjälper små och medelstora industriföretag med att matcha kompetensbehovet mot de nyanlända som har viljan och erfarenheten.

- Vi sköter rekryteringsprocessen åt dig, letar upp rätt person, intervjuar och ser till att personen passar just dig och ditt företag.
- Vi gör uppföljning för att stämma av att allt fungerar.
- I vår databas finns svetsare, CNC-operatörer, civilingenjörer m.fl.
- Vi vet vilka ekonomiska stöd du som företagare kan få, när det gäller att anställa ny personal.

Vi kan även se till att de som finns tillgängliga, kan få rätt utbildning för en framtid inom industrin.

Här kan du läsa om de företag vi hjälpt tidigare.

Vill du veta mer eller behöver hjälp, jag kommer gärna på företagsbesök.

Kontakta Farhad Nekouei, IUC Dalarna, farhad.nekouei@iucdalarna.se eller 070 646 80 20

Att vi kan genomföra detta är möjligt på grund av projektet Hållbar inkludering.

Bakgrund:
En avgörande faktor för att regionens små och medelstora industriföretag ska stå sig i den globala konkurrensen, är att de rekryterar och behåller rätt kompetens. Samtidigt finns många nyanlända människor, med erfarenhet från industri, som har svårt att få arbete.
I projektet Hållbar inkludering matchas de här behoven.

Vi tror att de små och medelstora industriföretagen i regionen har ett behov av att få ett kostnadsfritt stöd för att få in rätt kompetens till företaget, för att kunna fortsätta att leverera, utvecklas och på så sätt öka konkurrenskraften. Att hitta kunniga medarbetare är både tidsödande och svårt.
På samma, sätt är det många gånger svårt för människor som är nya i Sverige att få arbete, trots att de har relevant erfarenhet från sina tidigare yrkesliv.
 
Med projektet Hållbar Inkludering vill IUC Dalarna och Sandbacka Science Park hjälpa till att lösa de här behoven. Sedan tidigare har IUC Dalarna, i projektet Smart integration, visat att det går att få ihop ekvationen genom nya arbetssätt och utvecklad samverkan. Företagen får ökad kunskap om möjligheterna med att anställa nyanlända, nyanlända får kunskap om de industriyrken som finns i vår region och får dessutom praktik eller anställning i något av industriföretagen.

Projektet pågår mellan år 2020 och 2023.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter