Region Dalarna stödjer unikt utvecklingsprojekt kring hållbara husbyggen

Region Dalarna har beviljat stöd till ett unikt utvecklingsprojekt för att hitta de mest klimatneutrala lösningarna för husbyggen. Syftet är att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. 
IUC Dalarna's Helene Axelsson finns med i styrgruppen för projektet och har med sin långa erfarenhet av att söka projektmedel, hjälpt till att söka stödet från Region Dalarna.

– För att Dalarna ska kunna bli mer klimatsmart måste vi ge möjligheter till vårt näringsliv att utforska, använda och bidra med klimatsmarta produkter och tjänster. Vår förhoppning är att detta projekt ska kunna bidra till goda livsmiljöer, samtidigt som det stärker länets konkurrenskraft, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs hela Pressreleasen på Region Dalarna.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter