Färskt IUC projekt stöttar företagen i
kompetensutveckling inom ny industriteknik

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens och nya tekniska kunskaper inom digitalisering, robotisering och automation är växande och kommer i förlängningen att bli akut. Konkurrenskraften riskerar att slås ut.
Därför har IUC / Stål & Verkstad i samarbete med IUC Dalarna, IF Metall och Unionen, beviljats ett nytt ESF-finansierat projekt om kompetens-utveckling inom dessa områden.

IUC / Stål & Verkstads VD Mattias Säfström berättar att projektets fokus är att ge industriföretagen i Värmland och Dalarna bättre förutsättningar för kompetensutveckling av sin personal. Tidigare har endast små insatser gjorts på detta område. Energi har mest lagts på individer utanför arbetsmarknaden och få riktar sig till redan anställda. Behovet är stort även för denna målgrupp.

IUC Dalarnas projektledare PeO Sjöberg förklarar att Unionen och IF Metall har kartlagt befintliga utbildningstillfällen för sina medlemmar och där sett att väldigt få tar del av någon slags kompetensutveckling.

-Detta är så klart en bekymmersam situation, särskilt då förändring av efterfrågad kompetens på grund av digitalisering, automation och robotisering går väldigt snabbt.

Peo förklarar vidare att den låga takten i kompetensutveckling riskerar att anställda tappar sin attraktivitet på arbetsmarknaden och får svårt att hitta nya jobb vid en eventuell omställningssituation.

-En direkt konsekvens blir att företagen tappar i konkurrenskraft och i förlängningen slås ut.
Ladda ner pressreleasen här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter