Automationsanalys för flexibel
kortserieproduktion ”LoHi Swedprod” på distans 19 maj 8.00-12.00

• Har ert företag en hög mix och korta serier?
• Upplever ni en ökad global konkurrens?
• Vilken eller vilka maskiner är bäst att robotisera?
• Vad är effekterna av en fast eller flyttbar robot
Via Produktion2030 arrangerar IUC Dalarna och IUC / Stål & Verkstad en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

En Automationsanalys bedömer och jämför vad och vart en robot gör mest nytta.
Under workshopen kommer vi att visa exempel på automationsanalysen med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.
Vi pratar även om trender som ökad global konkurrens och hög mix och låg volym - vilka ökar behovet av automation med högre flexibilitet. Detta blir tydligt när kunder kan göra allt mer individuella val och vid legotillverkning av kortare serier.
Välkomna till en givande förmiddag om flexibel kortserieproduktion!

Agenda
08:00 Incheckning via datorn. Länk skickas i förväg.
08:15 Introduktion. Arbetssätt på distans, om P2030.
08:45 Omvärld: Flexibel automation med robotisering
Guide för flexibel automation
Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner
09:45 Verktyget ”Automationsanalys”, Möjligheterna med Robotlyftet,
Utmaningar för robotisering, Automationsanalys
Hur skulle automationsanalysen kunna användas i vårt företag?
12:00 Avslutning

Praktisk info
När tisdag 19 maj, 08:00 – 12:00
Var/hur På distans, via Zoom. Vi skickar ut detaljerad agenda och inbjudan med länk till mötet några dagar i förväg till alla anmälda.
Deltagare sitter tillsammans med sina kollegor på respektive företag och
workshopen leds från och av RISE.
Kostnad Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan PeO Sjöberg, 070 559 18 18, peo.sjoberg@iucdalarna.se
Senast fredag 15 maj 2020. Begränsat antal platser!
Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion ”LoHi Swedprod”
Via Produktion2030 arrangerar IUC Dalarna och IUC / Stål & Verkstad en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter