Många små och medelstora industriföretag söker stöd i Robotlyftet

Reportage Ny Teknik:
Hittills har över 200 företag fått experthjälp i statliga satsningen Robotlyftet. Stålföretaget VSAB i Lidköping är ett av dem – där överväger man nu att skaffa svetsrobotar. Men anslagen till Robotlyftet har skurits ned med nästan 40 procent.

Läs hela texten från Ny Teknik här på IUC Stål&Vekstads webb!

Det här är Robotlyftet

Robotlyftet är ett regeringsuppdrag som leds av Tillväxtverket i samarbete med Industriella Utvecklingscentra (IUC), Automation Region, Robotdalen, forskningsinstiutet Rise, och Swedish Industrial Robot Association (Swira).
Programmet ska främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora företag i tillverkningsindustrin. Målet är att öka deras kunskap om automationslösningar och göra dem till bättre beställare genom förutsättningsstudier och extern experthjälp.
Vissa företag kan även ansöka om automationscheckar för att ytterligare stärka sin kompetens att använda och investera i automationslösningar, samt utveckla koncept för att lyckas med det. Automationscheckarna ska inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar.

Du kan söka automationscheck om ditt företag:
* bedriver tillverkande verksamhet och har behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
* uppfyller EU:s SMF-definition (minst två och högst 249 anställda, och årsomsättningen inte överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutningen inte överstiger 43 miljoner euro per år)

Vill du veta mer? Kontakt hittar du här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter