IUC beviljas stöd för projektet Industriell omställning

I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland.
Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB beviljades stöd för projektet Industriell omställning. Projektet startar i höst och pågår tom juli 2022. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ger 2 772 787 kronor, Region Dalarna medfinansierar med 2 075 000 kronor.

Projektet syftar till att öka och utveckla omställningsförmågan hos små- och medelstora företag inom industrin och därmed utfallet av operativa utvecklingsinsatser hos målgruppen. Projektet förväntas skapa förutsättningar för ett nytt ändamålsenligt utbildningsystem som ska hantera livslångt lärande inom den industriella sektorn. Genom kartläggning av målgruppens behov som grund för ett mer effektivt utbildningssystem, analys och kunskapsspridning förväntas projektet bidra till ökad omställningsförmåga som tar utgångspunkt i hållbarhet samt ökad kompetensförsörjning och därmed ökad konkurrenskraft inom målgruppen.

IUC Dalarna är också delaktiga i projektet "Hållbar inkludering" som också beviljades stöd, from nu och 3 år framåt.

Hållbar inkludering
Projektägare: Sandvikens kommun
Projektperiod: 2020-01-01 – 2023-04-30
Stöd: ERUF 3 197 679 kronor, Region Dalarna medfinansierar med 1 325 000 kr. Totalt: 6 769 141 kronor.

Projektsammanfattning: Projektets övergripande mål är att generera ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag (SMF) genom strategisk rekrytering av resursbasen nyanlända. Projektet ska vidareutveckla den arbetsmodell som framtagits i projektet Smart Integration och använda resultat och erfarenheter för att utveckla en ny metod för att matcha kompetens hos nyanlända med företagens behov och efterfrågan inom industriella sektorn. Projektet förväntas bidra till ökad kompetensförsörjning och ökad mångfald inom SMF samt ökad samverkan mellan arbetsmarknadsaktörer.

Läs mer om övriga beviljade projekt här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter