Kostnadsfria konsulttimmar för tillverkande företag, med upp till 30 anställda

Kjell Grundström, IUC Dalarna Kjell Grundström, IUC Dalarna

IUC Dalarna erbjuder tillverkande företag med upp till 30 anställda, att utan kostnad nyttja 12 konsulttimmar per företag.

IUC ställer ett särskilt team till förfogande, där ni har möjlighet att ta hjälp av den person eller personer som lämpar sig bäst. 7 personer med stor erfarenhet finns med i teamet. Kontakta gärna Kjell Grundström för att få veta mer. Tveka inte att ta en första kontakt! Läs vad företaget Jonsson RPM tycker.

JONSSON RPM AB är ett av företagen som utnyttjat möjligheten till stöd.
”Som småföretagare upplever vi att vi får mycket mera administrativt arbete för att minska de corona relaterade problemen.
Det har varit ovärderligt att en extern mycket erfaren rådgivare hjälpt oss med prioriteringar och råd om den relativt omfattande hjälp som finns att få”.
Mats och Peter vid JONSSON RPM AB

Skriv ut erbjudandet här!

Några punkter som kan förtydliga erbjudandet:

  • Att fatta beslut i snabba krisförlopp är inte vardag och där kan en erfaren persons second opinion, råd, stöd vara extremt viktigt. Det kan ju i värsta fall handla om att förbereda sig för ett obestånd och då blir rätt beslut och i rätt tid  avgörande för både företaget och ägaren/ägarna.
  • En väl genomarbetat krisplan för likviditeten vecka för vecka under närmaste tiden blir ett viktigt instrument för ledningen. Våra konsulter kan biträda er i det arbetet och har även koll på de olika möjligheter som nu finns till anstånd med betalningar, bryggfinansiering, sänkta avgifter mm.
  • Om du behöver kvalificerad rådgivning/samråd i knöliga affärsförhandlingar som orsakas av pågående kris kan säkert någon från vårt team vara till nytta för dig.
  • Behöver du samråd/stöd kring Ledningsfrågor avseende personal, kommunikation, mm.  kan det också ingå i erbjudandet.

 
IUC  erbjuder er utan kostnad att nyttja 12 konsulttimmar/per företag i första skedet med en möjlighet till viss utökning.
 
Vi är obyråkratiska i detta. Det krävs ingen ansökan eller liknande. Det du skall göra om du tror att du kan ha nytta av erbjudandet – Ring, smsa eller maila Kjell Grundström hos oss – det är hans arbetsuppgift att hantera dessa frågor. Kjell har en lång erfarenhet att företagande i olika situationer.

Kjell Grundström
Telefon: 070-5756489
Mail: kjell.grundstrom@iucdalarna.se
 
Konsulter som ingår i vårt team:

Ulf Aronsson, Borlänge, Auktoriserad Revisor och Styrelseproffs
Niklas Jonsson, Falun, Senior konsult med bred erfarenhet från ledning av industriföretag
Carin Nises, Mora, Senior konsult och erfaren företagsledare
Karin Burgaz, Falun, Senior konsult och styrelseproffs
Thomas Eriksson, Bred erfarenhet från företagsfinansiering och företagsutveckling
Mathias Bergqvist, Falun, Erfaren företagsrådgivare
Michael Wirhed, Falun, Erfaren företagsledare
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter