6 nya arbetstillfällen och kraftigt ökad omsättning

Martin Ågren Haglind vid linjen Martin Ågren Haglind vid linjen

Vi gör ett företagsbesök hos Martin Ågren Haglind, vd på Svenska Husgruppen som innefattar Forsgrens Timmerhus och Faluhus. Vi vill veta mer om den investering som gjorts i företaget.

Allt började med att Martin sökte efter möjligheten att få investeringsstöd för en ny maskin/linje för att bygga färdiga väggblock. Vid ett möte med Helene Axelsson på IUC Dalarna så kunde Helene beskriva vad som finns för företag att söka, samt erbjuda sig att hjälpa till.

Efter en del pappersexercis som resulterade i en tredjedel av investeringskostnaden i finansiering, köptes den nya maskinen in.
Linjen har blivit ett stort lyft för företaget. 6 personer har anställts i produktionen plus en på kontoret, idag har företaget 40 anställda. Eftersom detta var linje nummer två av samma sort på företaget har produktionen ökat med 50%. Detta leder i sin tur att fler hus byggs och ett stort antal personer har fått jobb med att bygga dessa ute på plats.  Även konsulter har fått mer jobb.

Finns det fler fördelar?
Martin forsätter ”omsättningen har ökat med 20% 2019 och vi räknar med en 30% 2020 förutsatt att trenden fortsätter. I samband med att vi installerade den nya linjen gjordes även förbättringar som lett till bättre arbetsmiljö och energieffektivisering. Vi har även blivit mindre sårbara och kan hålla en högre leveranssäkerhet”.

Ett färdigt OPTIMA väggblock, isolerat och klart för montering. Unikt för dessa är att det syns inga spår efter fästen, då allt byggs från insidan i linjen. Väggen är helt spik och skruvfri!
Ett färdigt OPTIMA väggblock, isolerat och klart för montering. Unikt för dessa är att det syns inga spår efter fästen, då allt byggs från insidan i linjen. Väggen är helt spik och skruvfri!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter