VSAB utreder förutsättningar för komplex robotinstallation med tekniskt höga krav

Västsvenska stålkonstruktioner AB Intervju med Jan Oscarsson, Produktionsutvecklare
- Jag har följt vad som händer inom området, bland annat genom regeringens digitaliseringsstrategi, och jag kände till Robotlyftet. Under 2019 gjorde vi en förstudie där vi kunde konstatera att de insatser vi såg framför oss, med en tänkt robotinstallation, låg i linje med den typ av insatser som Robotlyftet stöttar. Så vi sökte och beviljades en Automationscheck. Det fungerade bra med kort handläggningstid och snabbt besked. Läs mer här!

I Lidköping vid Vänerns strand ligger huvudkontoret för VSAB – Västsvenska Stålkonstruktioner AB, ett företag som gör komplexa stålkonstruktioner och avancerad ytbehandling. I Lidköping ligger även en av företagets fabriker där man utvecklar och producerar IQB-stomsystem – en industriellt prefabricerad samverkansstomme för byggnader. VSAB har ytterligare en fabrik inriktad på stålentreprenader.

Som många i branschen går VSAB mot ökad automatisering. Företaget utför idag svetsning på IQB-balkarna med en automatisk svetsutrustning men även mycket manuellt arbete. Nu vill företaget se på möjligheterna att installera en robotstation.

Stora investeringar kräver genomtänkta förberedelser och en tydlig metodik. Tillsammans med en coach från Robotlyftet, Johan Lundahl från IUC, började VSAB sitt arbete med en förutsättningsstudie för robotisering. Under studien gjorde man en kartläggning av företagets produktionsprocess för att tydliggöra förutsättningar och behov. Genom att arbeta med en coach från Robotlyftet hade VSAB en neutral part under kommande diskussioner kring vilken typ av leverantörer som skulle kunna bli aktuella, utifrån företagets specifika behov. Med förutsättningsstudien som grund blev nästa steg att söka en Automationscheck för stöd i det fortsatta arbetet.

Säkerställer att investeringen ger tänkt kapacitetsökning och arbetsmiljövinst

Förutom kvalitet, ökad kapacitet och produktivitet, är syftet med en robotisering att förbättra arbetsmiljö och ergonomi i produktionen.

Produktionsutvecklare VSAB, Jan Oscarsson Produktionsutvecklare VSAB, Jan Oscarsson

Produktionsutvecklare Jan Oscarsson:

- Jag har följt vad som händer inom området, bland annat genom regeringens digitaliseringsstrategi, och jag kände till Robotlyftet. Under 2019 gjorde vi en förstudie där vi kunde konstatera att de insatser vi såg framför oss, med en tänkt robotinstallation, låg i linje med den typ av insatser som Robotlyftet stöttar. Så vi sökte och beviljades en Automationscheck. Det fungerade bra med kort handläggningstid och snabbt besked. Checken bidrar nu till finansiering av experthjälp för att mer djupgående utreda förutsättningarna för robotisering. Det handlar om en komplex robotisering med höga tekniska krav, bland annat för att vi har ett varierande produktsortiment. Innan vi gör några investeringar måste vi säkerställa att vi kommer att få ut den kapacitet, den kvalitet och de arbetsmiljövinster vi vill ha.

Positiv inställning till förnyelse och ny teknik

Under förstudiefasen bildade man en arbetsgrupp med projektledare, konstruktör, produktionsledare och operatör. Olika yrkesgrupper bidrar därmed med sina speciella kunskaper och sin syn på vad man bör diskutera under förarbete och planering. På VSAB finns flera operatörer som redan tidigare arbetat vid robotstationer.

En robotisering kommer inte att innebära rationaliseringar i form av personalneddragningar. VSAB har en tillväxtplan och vill öka sin kapacitet, och kommer snarare att rekrytera fler medarbetare framöver. Det finns allmänt en positiv inställning till förnyelse och ny teknik i företaget.

- Robotisering i sig innebär inte en revolutionerande teknologi, grundtekniken har funnits sedan 60-talet. Men det blir ändå ett tekniklyft för företaget. De flesta här har sett en industrirobot, men inte i grunden blivit insatta i vad robotisering innebär, så det blir en kompetenshöjning. Vi är ett så pass litet företag att alla på olika sätt blir berörda av ny teknik och nya processer. Och för oss är detta en investering som stärker företaget, och som är positiv för både företag och medarbetare.

Tänkt installation senast under 2021 VSAB räknar med att ha ett färdigt beslutsunderlag för investering i slutet på mars 2020. Underlaget ska studeras och utvärderas, och om det blir grönt ljus för att gå vidare startas ett investeringsprojekt. När man kommer så långt som till installation och driftsättning måste man planera noga eftersom det kommer kräva att man bryter den ordinarie produktionen.

- Det finns många faktorer som gör att tidslinjen är svårt att fastställa, men om vi beslutar oss för att investera i en robotstation räknar jag med att den finns på plats om inte i slutet av detta året, så under 2021.

Kontaktpersoner hittar du här!

Läs mer om VSAB här
Läs mer om Robotlyftet här

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter