Industrin i Dalarna bidrar stort till samhällsekonomin!

ITA Utveckling AB har på uppdrag av parterna i utvecklingsprojektet Smart Industri Norra Mellansverige (Gävleborg,Värmland, Dalarna) genomfört samhällsekonomiska beräkningar för Industrins ekonomiska avtryck i form av skatter och avgifter. Studien har utgått från ett urval av 21 företag inom basindustrin i regionen. De siffror som framkommit har sedan skalats upp för att avse samtliga industrianställda i Dalarna.

Då konstateras att Industrin i Dalarna:
- Bidrar till samhället med 10 Miljarder kronor i form av skatter och avgifter årligen.
- Varje industrianställds bidrag blir därmed 500 000 kronor per år.

Teknikföretagen konstaterar i sin rapport ”Industrins betydelse och villkor i Dalarnas län” att Industrin:
- svarar för 40 % av Dalarnas totala ”förädlingsvärde” inom varu- och tjänsteproduktion.
- sysselsätter 27 000 personer direkt och indirekt.

Ovan nämnda redovisades vid ett frukostmöte i Dalarna Science Park idag och visar hur viktig kompetensförsörjningen är och kommer vara för företagens överlevnad! 

Se inslag från SVT

För mer information hänvisas till:
Bosse Lilja, IUC Dalarna, 070-3450491
Lars Ignberg,Triple Steelix, 070-5680480
Kjell Grundström, IUC Dalarna, 070-5756489

Deltagare den 17/1
Deltagare den 17/1

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter