Välkommen till seminarium om kompetensförsörjning i Almedalen, Onsdag 3 juli, kl. 10:30–11:30

Tillverkningsindustrins framtid är en landsbygdsfråga. Samtidigt som människor i allt högre takt flyttar till större städer så kämpar industrin med kompetensbrist. Skolsystemet hinner inte med att möta efterfrågan. Många barn och unga är inte intresserade av att läsa teknik och naturvetenskap.
Välkommen till AlmeDalarna, Hamnplan 5, 62157 Visby
 

Tillverkningsindustrin är landets exportmotor med intäkter enbart från varuexporten på 1050 miljarder kronor, vilket motsvarar 27 procent av BNP. Teknikföretagen rapporterar att hälften av medlemsföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer. Idag. Hur kommer det här att påverka Sveriges konkurrenskraft nästa decennium? Stål och skogsindustrin satsar tillsammans med Ljungbergsfonden stort på ett samarbete med 2047 Science Center med innovativa lösningar gällande kompetensförsörjning för att säkerställa konkurrenskraften år 2047. Vi presenterar samarbetet, ett antal goda exempel på aktiviteter, och reflekterar över en framtid där landets industri är i fokus.

Medverkande:
Frida Andersson, Näringspolitisk expert, Teknikföretagen, Ledamot Swedsoft styrelse
Kjell Grundström, Projektledare, IUC Dalarna
Eva Cooper, Regionchef, Företagarna Gävleborg och Dalarna
Mari Jonsson, Styrelseordförande 2047 Science Center, styrelseledamot Ljungbergsfonden, Kommunalråd, Borlänge kommun
Lena Lagestam, Moderator, 2047 Science Center

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter