Kvinnor behövs för industrins konkurrenskraft

Antingen du är en van ledare eller har ett nyväckt intresse för ledarskap, har du nytta av den här utvecklingsprocessen!

Arbetssättet i ledarutvecklingsprogrammet som vi startar i höst, innebär en blandning av kortare föreläsningar, upplevelsebaserade övningar, träning praktiskt på olika färdigheter och lärande/utvecklande samtal.
Du får verktyg som hjälper dig i att leda dig själv och i din nuvarande eller kommande ledarroll. Anmälan senast 28 maj!

Du lär dig bygga verklig motivation och engagemang bland dem du leder, utveckla samarbete i grupper och att öppet diskutera både misstag och sådant som lyckats i syfte att lära av varandra. På detta sätt skapas ett lärande klimat där kunskap och insikt växer och deltagarnas initiativ och idéer tas till vara. Läs mer om programmet och hur du anmäler dig, HÄR!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter