Nyttan av en kompetenskartläggning

MittX i Färila är ett av företagen där några av medarbetarna genomfört en kompetens-kartläggning. Vi besöker MittX i Färila för att höra med vd Lena Tönners Ångman hur arbetet gått.
Det var 10 personer på företaget som gjorde validering av sina kunskaper inom Industriteknik Bas. Inför testet var det lite nervöst, berättar Lena. Men efter genomfört test var det mer positivt.

Uppfattningen om testet och resultatet blev varierat. Företaget har några anställda som har annat modersmål än svenska och för dessa var testet svårt. Men att få en bekräftelse på sina kunskaper tyckte medarbetarna var bra. Det är nu viktigt att vi arbetar vidare med detta, menar Lena.
Fördelen för företaget?

Vi får en mer komplett bild över vad medarbetarna kan och vad vi kanske måste förbättra, säger Lena. Jag har även fått en djupare förståelse för medarbetarna och kan lättare hitta rätt arbetsuppgifter.
Det fanns några saker som vi kommer ta med i den handlingsplan vi tar fram. Tex ritningsläsning samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Vi vill också ge de som har en högre kunskap, ännu mer kunskap.  Jag har även fått insikten att vi ska anställa någon mer som har en högre utbildning redan från början, att den personen kanske inte behöver lära sig allt på plats. Så som det annars brukar gå till.
 
Varför ska andra företag göra en kompetenskartläggning?

  • Den visar prov på vilken kompetens medarbetarna har.
  • Man får en bättre förståelse för sina medarbetare och när svaren analyserats är det lättare att ha rätt förhållningssätt till var och en.
  • För tillväxten i företaget är detta ett måste!
  • Man får en ökad förståelse för vilka nya kompetenser som behövs.
  • Bra om medarbetarna får träna på att vara stolta över sina kunskaper.
Vill ditt företag ha hjälp med kompetenskartläggning?
Här hittar du information.

Sedan slutet av november har tre nya medarbetare blivit anställda hos MittX. På avdelningen för bearbetning hittar vi Maarten, som blev tillsvidareanställd i början av året. Yakob jobbar på monteringsavdelningen och började hos MittX vid årsskiftet. Maija anslöt till gänget i slutet av november och är också på monteringsavdelningen. 
– Jag har fått en kanonstart på MittX! Under de här månaderna har jag fått prova på både rörbockning och vara med på monteringsavdelningen, så det har varit en spännande och variationsrik tid, säger Maija.

MittX Aluminiumproffset AB grundades 1995 och tillverkar i eget namn motviktsbågar, huvbågar och takbågar till entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner – samt legotillverkning åt andra företag.
MittX Aluminiumproffset AB drivs av Lena och Leif Ångman, har sitt säte i Färila, Hälsingland, har över 20 anställda och utsågs 2018 till årets företagare i Ljusdals kommun.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter