Besök på Leksandsdörren och Björbo Badrum

Dalarna har många expansiva industrier som under många år drivit ett strategiskt utveck-lingsarbete för att bemöta en allt hårdare konkurrens från en allt mer global marknad. Ett av dessa företag är Leksandsdörren.
Vi gör ett besök tillsammans med Region Dalarnas representant Johan Domeij på företaget för att få höra om deras resa, nuläge och framtidsvisioner.
Vi beger oss till Leksand och träffar Per Jäderberg som tillsammans med sin bror driver företaget.

Per berättar att 1986 startades företaget Trämasen i Insjön där man tillverkade slöjddetaljer och senare även datamöbler till Clas Olsson. Företaget expanderade och nya lokaler införskaffades och man utökade produktionen med dörrkarmar mm. 2004 köpte man upp Leksandsdörren AB och flyttade till nuvarande lokaler och fokuserade på dörrtillverkning.

Produktionen kan ses som en skräddarsydd massproduktion, sortimentet styrs mot mer kundanpassningar och små serier. Per berättar att han fått hjälp av IUC i omgångar med ny kunskap. Bland annat var han med i en Lean-utbildning för ca 10 år sedan, och det syns i produktionen. Företaget har kommit en bra bit i sitt digitaliseringsarbete då produktionen styrs av ett digitaliserat processtöd med en streckkod som läses av och varje station får instruktioner om vilken utformning och vilken färg dörren ska få. Tack vara detta kan 30% av dörrarna ha kundunika kulörer. Nästa steg som man jobbar med är en webbshop för återförsäljare.

Företaget tillverkar ca 50 dörrar per dag. 17% säljs till Japan som har höga miljö och kvalitetskrav. Det går 84 dörrar i en container.

Kompetensförsörjningen till företaget har fungerat hittills då man i Leksand har ett Trägymnasium.
Kommande utmaningar är bla att måleriet är en flaskhals, trots investering i två robotar som sköter den delen. Utveckling pågår till bättre och säkrare dörrar.

Efter Leksandsdörren åker vi vidare till Björbo Snickeriproduktion i Björbo.
På Björbo Snickeriproduktion tas vi emot av Ola Persson, vd. Här tillverkar vi ”vackra möbler som förskönar människors hem” säger Ola och berättar historien om Björbo Badrum.

Företaget grundades 1916 och har varit med om både toppar och dalar under åren. Två gånger har företagit brunnit ner men byggts upp igen. I slutet av 70-talet var det ca 120 personer anställda och man levererade kök till miljonprogrammet.

Nya ägare har kommit och gått och 2018 köpte Leksandsdörren företaget. Företaget har i dagsläget 18 anställda.
Nu vill vi utveckla företaget, och arbetar efter fyra strategiska hörnstenar, tillväxt, effektivitet, design samt ledarskap. Vi på IUC Dalarna kan hjälpa företaget att hitta spetskompetens, nätverk och finansiering för utvecklingsfaserna och man kan konstatera att utvecklingen redan tagit fart då man redan nu levererar projektanpassade kök, badrum och garderober till Rosendal och huset Botaniken som är Uppsalas första flerbostadshus med trästomme. Förhoppningen är att i framtiden även leverera till Dalarnas kommande bostadsprojekt och det kan vi på IUC bara hålla med om och tacka för en trevlig och informativ dag.
Tack Per och Ola och lycka till med framtida utvecklingsprojekt.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter