I samband med akademisk högtid delar Högskolan Dalarna ut samverkanspris.

Samverkanspristagare Bosse Lilja, Industriellt Utvecklingscentra Dalarna (IUC). Samverkanspris delas ut till en extern samverkanspartner och till en medarbetare eller verksamhet vid Högskolan, som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Motivering samverkanspriset Bosse Lilja, Industriellt Utvecklingscentra Dalarna (IUC): Bosse Lilja har, i sin roll som VD på Industriellt Utvecklingscentra Dalarna (IUC), tagit ett stort ansvar för att utveckla samverkan med Högskolan Dalarna. Under ett flertal år har Bosse på ett påtagligt sätt medverkat till att skapa långsiktiga relationer mellan Högskolan Dalarna och regionens näringsliv. Bosse Lilja har fungerat som en mycket värdefull gränsgångare mellan akademi och näringsliv och har, med sin gedigna kompetens och erfarenhet, aktivt bidragit till utveckling av olika former av samskapande mellan Högskolan Dalarna och näringslivet.
Läs hela nyheten på du.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter