Mora kommun startar ny yrkeshögskola

Mora kommun har fått sin ansökan om att få bedriva yrkeshögskola godkänd. Det innebär att Mora får en helt ny utbildning för Robot- och CNC-tekniker inom tillverkningsindustrin. Utbildningen är ettårig, har 15 platser per år och startar i höst.

Det var på tisdagen som Myndigheten för yrkeshögskola tog beslutet att godkänna utbildningen, som sker i nära samarbete med tillverkningsindustrin i Mora. Utbildningens namn är ”Robot- och CNC-tekniker”, där det sistnämnda innebär datorsystem som styr verkstadsmaskiner.

Det råder stor brist på kompetent personal i branschen och utbildningen kommer förhoppningsvis att kunna underlätta rekryteringen till näringslivet i Mora. Det är branschens behov som styr innehållet i utbildningen och engagemanget är stort från de involverade företagen.

”Utbildningen ger de studerande det senaste inom CNC- robot- och automationsteknik. Man får en fördjupning i de teoretiska kunskaperna och befäster dessa genom praktiska tillämpningar. Mora gymnasium är utbildningsanordnare och fortsätter att bygga upp kompetensen och maskinparken med det senaste inom dessa områden”, säger Anders Skogs, utbildningsledare Mora gymnasium.

Den nya yrkeshögskolan kompletterar Mora som utbildningsort. Utbildningen är eftergymnasial och vänder sig till hela Sverige. Yrkeshögskoleutbildningar ska leda till en tydlig yrkesroll och utbildningen ska inte kunna erbjudas inom ramen för någon annan utbildningsform, till exempel gymnasieskolan eller universitet och högskola. Personer som examineras ska kunna verka inom olika företag och branscher.

”Ett mycket glädjande besked och som kommer att bli en mycket viktig del i kompetensförsörjningen, inte bara för Mora utan även för hela Dalarna. Vi tror även att utbildningen kommer att locka personer utanför Dalarna”, säger Peo Sjöberg, projektledare vid Industriellt Utvecklingscenter i Dalarna AB.
Det är dock mycket svårt att få en yrkeshögskoleutbildning beviljad eftersom cirka 60 procent av ansökningarna får avslag.

”Mattsson Metal har under lång tid engagerat sig i utbildningsfrågor och arbetar i ledningsgruppen för utbildningen. Det är ett enormt behov av automation och robotisering av tillverkningsprocesserna”, fortsätter Erik Eriksson, vd vid Mattsson Metal.
 

Följande företag i Mora kommer att bli delaktiga i den nya utbildningen:
AB Wibe/Schneider Electric
ALO-Center
Boggs Automation
FMM Mora Group
Jan Uddén
Mattsson Metal
Mixtrum
Mora CNC Production
Mora Press-& Formverktyg
Morakniv
Pressmaster
Marab
VMI Malung
Edvin Larssons mekaniska
Hydro Design Light AB
LEAX
Dala Plåtteknik

För mer information:
Anders Skogs, utbildningsledare Mora gymnasium, tel. 0250-267 36
anders.skogs@mora.se

Peo Sjöberg, projektledare Industriellt Utvecklingscenter i Dalarna AB,
tel. 070-559 18 18, peo.sjoberg@iucdalarna.se

Erik Eriksson, vd Mattsson Metal, tel. 070-602 78 33,
erik.eriksson@mmetal.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter