IUC Dalarna - ny värdorganisation för Triple Steelix

Berslagen med region Dalarna, Gävleborg och Västmanland står för en stark svensk spetskunskap inom stålindustrin och andra branscher kopplade till stål. Satsningen Triple Steelix S3 ska bidra till en utveckling av detta under nytt värdskap av IUC Dalarna.
I fokus på den nya satsningen står bland annat hållbarhet och miljö, effektivt utnyttjande av resurser, jämställdhet och internationalisering.

Koppling till snabbväxande företag
Efter en lång era, 14 år, i statliga innovationsmyndigheten VINNOVAs VINNVÄXT-program går nu Triple Steelix planenligt vidare in i en ny fas, under namnet Triple Steelix S3. Ny värdorganisation blir IUC Dalarna, efter att fram tills nu har ägts av Jernkontoret.

– Åren i VINNVÄXT-programmet har inneburit en långsiktig satsning och uppbyggnad av kompetens som ger underlag för en fortsatt verksamhet i innovationssystemet kring avancerade stål. Verksamheten kommer att utvecklas vidare där nästa steg är att knyta närmare an till övriga lokala och regionala aktörer via en etablering på science parks i våra regioner. Detta bidrar också till att bredda och förenkla tillgången till de många olika kompetenser som behövs i en modern industri under snabb utveckling, säger Larz Ignberg, processledare i Triple Steelix S3.

Stort nätverk med samverkan
– Triple Steelix har under åren byggt upp ett stort nätverk av företag, akademier och näringslivsorganisationer där vi även genom VINNOVA-finansieringen kunnat bidra till ett stort antal aktiviteter som främjar kompetensutveckling, integration och företagsutveckling, förklarar Larz Ignberg.
Det nya Triple Steelix S3 kommer att ha fokus på resurseffektivitet. Stålindustrin och dess processer står inför stora utmaningar för att sänka branschens klimatavtryck. Dessa utmaningar ligger till grund för nya innovationer där företag i samverkan med kundföretag, andra små och medelstora företag samt kompetenser från institut, universitet och högskolor tar fram ny teknik, nya produkter och tjänster.

Stålrelaterad spetskompetens
Det övergripande målet för Triple Steelix S3 är att befästa Sveriges ledande position inom stålrelaterad spetskompetens. Ett starkt innovationsklimat och hållbar tillväxt genom internationellt konkurrenskraftiga företag i Bergslagen är grunden.
– Det internationella perspektivet har blivit allt viktigare när det gäller tillväxtambitioner, även hos de mindre företagen. Här ser vi ett behov av att vidareutveckla vårt nätverk även utomlands, menar Larz Ignberg.
Stora frågor som hållbarhet, miljö och klimat, resurseffektivitet och jämställdhet kommer att vara starka drivkrafter för Triple Steelix S3.
– Med den snabba tekniska utveckling som sker i form av digitalisering, produkt- och process- och affärsutveckling, finns ett stort behov av fortsatt utveckling och effektivisering av innovationssystemet. Stål och stålrelaterad verksamhet med svenskt spetskunnande förväntas starkt kunna bidra till lösningar inom alla dessa områden. Vi vill bidra på ett betydelsefullt sätt till denna intressanta framtid, säger Tiina Ohlsson, processledare.

Tre delmål
Triple Steelix S3 kommer att arbeta utifrån tre delmål:
1. Hållbar regional samverkan byggd på stålrelaterad spetskunskap, jämställdhet och inkluderande arbetssätt.
2. Effektivt innovationsstöd för små och medelstora företag inom stålindustrin, med fokus på resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbar tillväxt.
3. Internationell satsning på regionens stålrelaterade spetskunskap.

Fakta om Triple Steelix
Triple Steelix har sedan starten 2002 bedrivits med Jernkontoret som huvudman och från 2004 ingått i VINNOVAs VINNVÄXT-program. Avsikten under Vinnväxtperioden har varit att regionerna successivt ska ta ett allt större ansvar för verksamheten och 2018 är sista året inom ramen för VINNVÄXT-programmet. Genom projektet ska Triple Steelix S3 ta steget från Vinnväxtmiljön till en regionalt baserad innovationsmiljö med internationell uppkoppling. Framdriften och finansieringen av verksamhetens bas framöver blir en fråga för berörda regioner, kommuner och branschen att hantera tillsammans.

De som arbetar på Triple Steelix S3 from januari 2019 är Larz Ignberg, Tiina Ohlsson och Nicklas Tarantino. De kommer också att nyttja gemensamma kompetenser tillsammans med IUC Dalarna framförallt inom ekonomi och kommunikation där Karin Wells och Lena Norrström arbetar i båda organisationerna.

Här hittar du Triple Steelix webb!
​​​​​
Triple Steelix S3 finansieras av:

Länkar

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv