Digitalisering gör det enklare och snabbare

Fördelarna med digitalisering och automatiserade processer är många. Nu har Tillväxtverket tagit fram filmer som konkret visar på betydelsen av digitaliseringen och dess positiva effekter för små och medelstora industriföretag. Det blir enklare, snabbare – och bättre.

Digital teknik applicerad på rätt sätt
Med rätt tillämpning leder digital teknik ofta till mer effektiva och lönsamma företag. Det är nog så viktigt för Sveriges konkurrenskraft och framtid. Men digitalisering för också med sig andra fördelar som kopplar an till en annan stor utmaning för många företag – att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.
Automatiserade processer innebär ofta att tråkiga, monotona arbetsuppgifter som sliter på kroppen blir färre. Med automatisering blir anställda friskare och har roligare på jobbet. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är angeläget för företag som vill uppfattas som attraktiva för att de i nästa steg ska hitta och attrahera den kompetens som de behöver.

Filmer som inspirerar
Nu har Tillväxtverket tagit fram filmer som visar på hur några framgångsrika små och medelstora industriföretag har jobbat med att digitalisera och automatisera sina processer. Syftet med filmerna är att inspirera fler företag att komma igång med sitt digitaliseringsarbete.
Några råd från företagen i filmerna är att lära av andra, till exempel genom att skaffa sig en mentor, besöka andra företag och involvera de anställda i digitaliseringsarbetet. Det är ju ofta de anställda i produktionen som i praktiken ska använda lösningen.

Gemensamma styrkor
Företagen i filmerna finns i olika delar av Sverige, har olika behov och utmaningar och har jobbat med att hitta de lösningar som just de behöver. Några gemensamma nämnare jag kan se hos företagen i filmerna är synen på förändringsarbete och intresset för att skapa delaktighet och tillit inom företaget. Det finns också en vilja och ett intresse för att kombinera människa och teknik.
Detta känner jag igen från projektet Den svenska flaggskeppsfabriken, som Teknikföretagen och IF Metall drev med finansiering från Vinnova för några år sedan. I arbetet följde man tio stora industriföretag och analyserade deras styrkeområden.
Även små och medelstora företagen behöver hitta sina styrkor. Att tillämpa digital teknik på rätt sätt effektiviserar företag och flöden. Att se digitalisering och automation som bärande för företagets strategiska affärs- och verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för fler företag att öka sin lönsamhet och stärka sin konkurrenskraft. En väg framåt är att lära av de företag som kommit en bit på väg.

Text: Gunilla Thorstensson, koordinator för Smart industri-uppdragen på Tillväxtverket har skrivit ett blogginlägg om bakgrunden till filmerna.
Länk till inlägget hittar du här:
https://tillvaxtverket.se/5.422d8365166a266b55083a86.html

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter