Effektivisering och konvertering av stål- och verkstadsindustrins värmnings- och glödningsugnar

Tisdagen den 20/11 2018 kl. 9.00–16.00 hos Ovako, Hofors
Samling och registrering i lokal Konserthallen, Olof Hjorts väg 5 (utanför industriområdet).
Stålindustrin har antagit en klimatfärdplan för att bidra till ett fossilfritt Sverige 2045. Stålindustrin satsar redan på tekniken HYBRIT, som ska möjliggöra fossilfritt stål från järnmalm. Genom åtgärden kan man minska 80 % av stålindustrins direkta koldioxidutsläpp. Övriga cirka 20 % kan i huvudsak härledas till ugnsprocesser och kolhaltiga tillsatsmaterial. Under kommande år krävs stora insatser och investeringar inom ugnsteknik för att uppnå målen.

Denna nätverksträff ger exempel på hur industrins uppvärmnings- och härdningsugnar kan konverteras från eldningsolja till gasformiga bränslen, som ett steg mot biogas, samt effektiviseras med OXY-FUEL och regenerativa brännare. Här redogörs fördelarna för respektive teknik när det gäller styrning, förbränningseffektivitet, minskade rökgasförluster och minskade utsläpp av växthusgaser.

Seminariet, som arrangeras i samarbete med Ovako, vänder sig till företag och organisationer i våra nätverk som vill öka kunskapsnivån om teknik- och processutveckling inom ugnar och förbränningsteknik, samt lära sig hur systemen kan effektiviseras med hänsyn till miljö, energi och ekonomi. Vi kommer att få ta del av Ovakos konverterade och effektiviserade ugnar som resulterat i bättre miljövärden och minskad energiför­brukning. Ni kommer också att få information från ­leverantörer och konsulter inom teknikområdet.

Klicka här för anmälan.
Sista anmälningsdag den 13 november. Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Om möjligt, ta gärna med egen hjälm och skyddsskor till studiebesöket. Finns i viss mån möjlighet att låna på plats. Glöm inte att ange eventuella allergier/specialkost.
Parkering finns i anslutning till lokalen.

Vid frågor kontakta Nicklas Tarantino, Triple Steelix,
070-200 75 78, nicklas.tarantino@triplesteelix.se

Välkommen!

Program

09.00 – 09.30 Registrering samt kaffe och smörgås
09.30 – 09.45 Inledning Nicklas Tarantino, Triple Steelix/Jernkontoret
09.45 – 10.15 Stålindustrins klimatfärdplan
10.15 – 10:45 Ovako i Hofors och deras energiarbete Mikael Persson, Ovako
10.45 – 11:00 Bensträckare
11:00 – 11.30 Konvertering och effektivisering gropugnar och kammarugnar med OXY-FUEL och nytt övervakningssystem – erfarenheter och utfall Anders Lugnet, Ovako
11.30 – 12:00 Effektivisering av ugnar med regenerativa brännare Björn Ahlqvist, COWI
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Innovativa industriella lösningar med gasapplikationer - möjligheter och fördelar med REBOX Syrgassystem Ola Ritzén, AGA Gas AB
13.30 – 14.00 Optimera förbränningen och maximera effektiviteten i stålindustrins ugnar Jonas Engdahl, SSAB
14.00 – 14.30 Fika
14.30 – 16:00 Studiebesök vid Ovakos gropugnar, kammarugnar och övervakningscentral
16:00 Avslut

Hitta hit!
Olof Hjorts väg 5, 813 35 Hofors.
Länk Google map – Klicka här
Från tågstation cirka 8 min bilresa. Hämtning kan ordnas vid överenskommelse.
 

Länkar

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv