Delta i ett 18-månaders utvecklingsprogram

Utveckla ert företags inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft, med särskilt fokus på de möjligheter som nu skapas med digitaliseringen i industrin! Cirka tio mindre och medelstora företag erbjuds subventionerat deltagande i Produktionslyftets 18-månaders Utvecklingsprogram 4.0.

Vilka utmaningar är viktigast för er och hur ska ni möta dem? Du och dina kollegor bygger er egen framtid, utifrån era förutsättningar och ambitioner. Ständig förbättring och förnyelse kan bli något positivt för er som företag, för era kunder, för medarbetarna och för samhället i övrigt. Med Lean som grund arbetar vi i Utvecklingsprogram 4.0 för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse och frågor kring omställning mot digitalisering kommer att vävas in i helheten. Vilka förändringar ni genomför beror på era utmaningar.

Dagens snabba omvärldsutveckling sätter agendan, inte minst de utmaningar och möjligheter som följer av digitaliseringen. Informationsteknologin med extremt kraftfulla processer och datalagringsmöjligheter tillsammans med 5G och fiberuppkoppling till billiga priser öppnar för en global konkurrens vi aldrig skådat. Samtidigt ger det svenska företag motsvarande konkurrensfördel om man lär sig att strategiskt utnyttja dessa möjligheter. Det enda vi vet är att det aldrig kommer gå långsammare än idag och att det inte ”blåser över”. Vi kommer belysa och diskutera hur företaget ska bli effektivare i både produkt- och informationsflödena och på så sätt behålla jobben i Sverige.

Resultaten i de över 240 företag som deltagit i programmet är tydliga och noggrant utvärderade. Arbetet enligt vår metod, kallad ”Sneda Vågen”, bygger på följande sju principer:

1. Hjälp till självhjälp – frigjord drivkraft hos er för förändring, utifrån er kompetens
2. Långsiktigt tänkande – uthållig förbättring och förnyelse mot en målbild
3. Olikhet är en tillgång – respekt för alla, samförstånd, delaktighet och förankring
4. Öppenhet och erfarenhetsutbyte – vi delar med oss av det vi lär oss och lär från andra
5. Gemensamma arbetssätt – vi följer en metod och förbättrar den ständigt
6. Lära genom att göra – en del teori, mycket praktik och experiment
7. Leva som vi lär – vi tillämpar själva vad vi lär ut produktionslyftet.se

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.

produktionslyftet.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter