Smart Integration = Smart kompetensförsörjning

På IUC Dalarna arbetar Farhad Nekouei med projektet Smart Integration – ett arbetssätt som ska hjälpa företagen att få ta i den kompetens dom behöver.

Projektet är lyckat och flera företag har fått hjälp att få in ny efterfrågad kompetens.
Svevia är ett av företagen som fått hjälp med att få rätt kompetens.

På Svevia har Feras Alkhen från Damaskus i Syren fått anställning och jobbar på företaget sedan oktober 2017. Feras är utbildad till civilingenjör inom trafik/väg med erfarenhet från liknande företag i flera länder.

Vi frågar Tomas Semb på Svevia som anställde Feras hur han tycker att det har fungerat.

”Det är svårt att få tag på kompetens” berättar Tomas, ”även om vi i vår region har det lite lättare än i storstadsregionerna. Vi har ett bra samarbete med Högskolan Dalarna och brukar få nyutexaminerade studenter därifrån. Men det är en rätt lång startsträcka för att dessa ska fungera fullt ut, som medarbetare. Processen brukar ta ett par år.

När vi fick in Feras i företaget var det en mycket kortare startsträcka. Även om han inte behärskade svenska språket full ut, så var det för Faras erfarenhet och kompetens som vi valde honom. Och det har fungerat perfekt. Språket har inte varit något problem, vi pratar svenska och engelska om det behövs. Feras lär sig hela tiden genom att han finns med oss här på arbetsplatsen. Lärandet går fort i och med det.”

Feras själ säger att ”det är ett bra företag att arbeta i, och jag har snabbt kommit in i arbetet. Jag studerat svenska på distans under kvällarna, det är viktigt att lära sig mer svenska.” det är Feras som upplever att han inte kan svenska så bra, som ett problem, inte företaget.

När vi lämnar företagets tillfälliga kontor i Romme utanför Borlänge så frågar Farhad om det behövs mer personal. ”Nej” svarar Tomas Semb, men ändrar sig snabbt ”rätt person med rätt kompetens, är så klart välkommen att söka jobb.”

Vi får bilden av att Svevia är ett företag som tänker smart och långsiktig när det gäller kompetensförsörjning.

Farhad hittade Feras Alkhen på kompetensmässan ”Du har jobbet – vi har kompetensen”.

Behöver ditt företag hjälp att få tag på rätt kompetenser? Välkommen att höra av dig till Farhad Nekouei på telefon 070 646 80 20 eller farhad.nekouei@iucdalarna.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter