Kartläggning för utveckling av kompetens

IUC Dalarna erbjuder nu en kartläggning av kompetensbehov för utveckling av kompetensen på företaget.
Kartläggningen gäller för industriföretag i Dalarna och Gävleborg, med upp till hundra anställda.

Valideringen riktar sig i första hand till personal i produktion samt möjligen även planering och beredning. Ett syfte är att genom kompetensutveckling möjliggöra för personalen att hantera mer kvalificerade uppgifter och därmed stärka och utveckla organisationen.

Studien kommer genomföras av Inge Nilsson och innehåller tre delar. Studien är kostnadsfri, förutom Er egen tid. 

De tre delarna omfattar;
1. Genomgång av företagets affärsstrategi och analys av kompetensbehov
2. Kartläggning av befintliga kompetensprofiler med validering av ackrediterad valideringsorganisation
3. Analys av kartläggnings och valideringsresultat samt framtagande av handlingsplan.

I dagarna kommer företag få ett brev med mer information, vi kommer skicka till några i taget. Efter det kommer Inge ta kontakt, för att boka möten.
För er som passar in på beskrivningen och ej fått något brev så är ni så klart välkomna att hör av er.

Med den stora kompetensbrist som just nu råder, hoppas vi på att många är intresserade att delta i kartläggningen. Kartläggningen kommer bla att vara underlag för att påverka kommande utbildningssatsningar.

Kontaktuppgifter Dalarna och Gävleborg:                                                   
Inge Nilsson                                                   
IUC Dalarna                                                    
inge.nilsson@iucdalarna.se                                                 
070 325 79 82                                             

Läs mer om startegisk kompetensförsörjning här!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter