Digitaliseringens betydelse för svensk basindustri

För femte året i rad arrangerar Avesta
kommun Avestasamtalen i Verket. Idén
är att skapa en arena där näringsliv,
fack, politik och chefer i offentlig sektor
kan mötas och utbyta tankar och idéer.
Samtalen ska bidra till den fortsatta
utvecklingen av svensk basindustri.Denna gång ligger fokus på digitalisering och dess inverkan och värde för basindustrins framtid. Kort sagt; Digitaliseringens betydelse för svensk basindustri. 

Tidigare Avestasamtal har varit fokuserade på stål- och pappersindustri, trä- och skogsindustri, energi- samt infrastrukturfrågornas betydelse för basindustrin.

Anmälan
Anmälan sker senast den 13 december på
www.avesta.se/avestasamtalen
Avgiften för konferensen är 995 kr (exkl. moms)

Här hittar du mer information och program!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter