Strategisk kompetens-försörjning

Svensk industri är beroende av spetskompetens, men en minst lika viktig del är medarbetarnas grundkompetens.
 
Vilka kompetenser är kritiska för att ditt företag skall utvecklas som ni vill?
Hittar ni den kompetens ni behöver för att ert företag skall kunna fortsätta utvecklas?
Är ni beroende av enskilda medarbetares kompetens och har ni i så fall en plan för hur ni gör om ni tappar denna kompetens p.g.a. sjukdom eller att de lämnar ert företag? Tjänsten är kostrnadsfri!

Det är bl.a. dessa frågor som är grunden till projektet Strategisk kompetensförsörjning, där ni nu får möjlighet att få hjälp med att svara och hantera dessa frågor.
Mer om Strategisk kompetensförsörjning samt kontaktuppgifter!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter