Få snabba insikter om digitalisering

Peo Sjöberg från IUC Dalarna deltog som processledare i första omgången av Kickstart Digitalisering i Mora, en lyckad omgång där företagen på orten delade med sig av erfarenheter och svårigheter i och med digitaliseringen. Vi ställde några frågor till PeO om varför han tycker att en Kickstart är viktigt för företagen. 

På vilket sätt har KickStart Digitalisering varit viktigt för företagen i Mora?
I Mora finns sedan många år tillbaka en mycket god samverkan mellan företagen med flertalet nätverk som träffas regelbundet.
I och med Kickstart har deltagare från olika företag som normalt inte träffas, delat med sig av sina erfarenheter och det från helt skilda områden till exempel produktionsteknik, digital marknadsföring, konstruktion för att nämna några och mixen har varit spännande!

Vilka utmaningar ser ni att medverkande företag behöver hjälp med inom området digitalisering?

Det finns flera olika utmaningar beroende på bransch och vilka marknader företagen är verksamma på samt i vilken fas man befinner sig. En sak har dock företagen gemensamt och det är att ha en effektiv omvärldsbevakning för att veta vad som händer inom digitaliseringsområdet och som är viktigt för just mitt företag. Viktigt att utveckla förmågan till omställning vilket är en framgångsfaktor.
Varför tycker du att företag ska delta i KickStart Digitalisering?

För att snabbt skapa insikter om digitaliseringen och vad det kan innebära för mitt företag och se och höra exempel från andra. Digitalisering innebär inte att endast införa nytt MPS-system utan så mycket mer. Kickstart innebär högt tempo för att komma igång!

Läs mer!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter