Automationsutmaningen – nationell satsning med pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna

Med målsättningen att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri fortsätter nu Robotdalen sin satsning med Automationsutmaningen. Satsningen går ut på att hjälpa företag att sänka robottröskeln, det vill säga underlätta för dem att robotautomatisera hela eller delar av sin produktion, och på så sätt göra dem mer konkurrenskraftiga. Den nationella satsningen tar sin start som ett pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna.
Nu fortsätter den nationella satsningen, som går under namnet Automationsutmaningen och finansieras av Tillväxtverket, som ett pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna. Deltagande organisationer i satsningen är, förutom Robotdalen, IUC Dalarna, Swerea/IVF, Högskolan i Gävle och Högskolan Väst.
Mer info, klicka här
Kontakt:
Kjell Grundström, IUC Dalarna, 070-575 64 89
PeO Sjöberg, IUC Dalarna, 070-559 1818

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter