Bakgrund och varför

För Avesta, Borlänge och Sandviken har basindustrin och dess leverantörer särskilt stor betydelse och ett samarbete pågår nu inom regionernas Yh-utbildning samt utbildningar för vuxna avseende kunskapsförsörjning.

Kvalificerad arbetskraft är en förutsättning för basindustrins långsiktiga överlevnad och grunden för en positiv samhällsutveckling.

På den här sidan kommer vi samla information och statistik om industrin.

Vi kommer även beskriva olika funktioner inom industrin. Vad gör en svetsare, CNC-operatör mfl.

Personporträtt, vad är det som är bra med just ditt jobb kommer vi fråga personer som redan finns ute i industrin. 
Intervjuer med ansvariga, hur ser framtiden ut. Hur många inom ett visst område kommer behövas. 

Hör gärna av er med tips och ideér till Lena Norrström, lena.norrstrom@iucdalarna.se

Fler projekt vi jobbar med på IUC är kopplade till kompetensförsörjning. Som till exempel:

Strategisk kompetensförsörjning, ett projket där vi kan erbjuda stöd i att identifiera kritiska kompetenser för företag och att undersöka, validera kompetensen hos befintlig personal. Läs mer här!

Smart integration, huvudsyftet är i detta fall inte integration, utan att underlätta rekryteringen av arbetskraft till företagen i länet och då mer aktivt titta på erfarna personer med utomnordisk bakgrund. Läs mer här!

Indigo digitalisering, här kan företagen få hjälp att komma igång och genomföra en digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase för företaget. Läs mer här!

Smart Industrialisering
Ett projekt för att stärka industriföretagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga genom möjliggörande teknologier och kompetenser. Projektet ska utmynna i en gemensam strategi och utvecklingsplattform för nyindustrialisering i Norra Mellansverige som grundar sig i ökad samhandling mellan akademi, näringsliv och politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå.