Företagssamverkan

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Här nedan lyfter vi några exempel på framgångsrika samverkansformer inom Teknikcollege i vår region.


 

NKT stärker sin rekrytering genom att synliggöra operatörsrollen för Faluns gymnasieelever och lärare.

Tillsammans med gymnasielärare besökte vi NKT’s fabrik i Falun för att synliggöra och öppna upp för en karriärmöjlighet som operatör för gymnasieeleverna. 

En bredare bild av möjligheterna på hemorten kan vara receptet till framgång

En bredare bild av möjligheterna på hemorten kan vara receptet till framgång i en långsiktig strategi för kompetensförsörjning. 

Dessa exempel på företagssamverkan inom Teknikcollege har en nära koppling till vårt projekt "Testbädd för Industrins livslånga lärande" - TILL - som medfinansieras av Europeiska unionen och Region Dalarna.