VARFÖR ETT JOBB I INDUSTRIN?

Behovet av ingenjörer är enormt i hela landet, Dalarna är inget undantag. Snarare tvärt om.

– Gymnasiet är inte längre en bas för arbetskraft till industrin, det behövs mer utbildning än så. Just nu har Sverige en konkurrensfördel när det gäller kunskap inom industrin, ska vi behålla den krävs kvalificerad personal. Det mest negativa för oss i Dalarna är att nästan 2 000 av alla ingenjörer är över 55 år. Det är 34 procent av alla ingenjörer. Det krävs många nyutbildade bara för att ersätta dessa.

Ytterligare en viktig del av de tekniska utbildningarna vid Högskolan Dalarna är samverkan med de lokala industriföretagen.

– Flera av våra ingenjörsutbildningar har praktik eller skarpa projekt tillsammans med företag i länet, berättar Patrick Kenger. Det är ett samarbete som är bra för studenterna, för företagen och för oss på högskolan. Om vi inte vet vad företagen efterfrågar, hur ska vi då kunna veta vad vi ska utbilda till? 

Vilka vägar finns det till industrijobben?
– Gymnasieutbildningarna och yh-utbildningarna ger oftast jobb direkt.
Teknikcollege är en slags kvalitetsstämpel där kommunen, lokala industriföretag och skolan samarbetar och är engagerade i utbildningen. Det gör att man som elev får känna vart man är på väg.
Ingenjörsutbildning på högskola eller universitet är ett annat exempel, men man behöver inte ha en lång akademisk utbildning. Vi jobbar på att skapa fler vägar in, till exempel med hjälp av validering, yrkesvux och yh-utbildningar.