En hållbarhetsmodell för industrin

Hållbarhet ger affärsnytta! Nu kan vi hjälpa er komma igång, göra det konkret och relevant.

Många företag upplever begreppet ”hållbarhet” som abstrakt. En vanlig uppfattning är att det enbart handlar om strategiskt miljöarbete men vi tittar också på de sociala och ekonomiska faktorerna. Alla hör ihop.

”En hållbar utveckling av företagets verksamhet är en förutsättning för att kunna behålla stora kunder”

Det kan till exempel handla om hur ett företaget blir en attraktiv arbetsgivare, attraherar ny kompetens och jobbar jämställt, marknadsför sig och bygger varumärke eller hur det skapar tillväxt och ökad lönsamhet genom att jobba energieffektivt och utifrån cirkulär ekonomi.

Nords International i Molkom har genomfört hela Hållbarhetsmodellen. VD Simon Hedberg berättar mer.

Slutprodukten är en konkret handlingsplan

Kraven ökar. Förr eller senare kommer en hållbar utveckling av företagets verksamhet vara en förutsättning för att kunna behålla stora kunder och fortsätta att vara en relevant leverantör, även i framtiden.

IUC Dalarna har därför tagit fram en modell och process tillsammans med IUC Stål & Verkstad , som bygger på flera steg, för att hjälpa företag att komma framåt i sitt hållbarhetsarbete.

Slutprodukten i modellen skall vara en konkret handlingsplan men också ett marknadsföringsmaterial där man tydligt kan visa kunderna hur man skapar värde genom ett hållbart utvecklingsarbete.

Vår hållbarhetsmodell i flera steg
Vår hållbarhetsmodell i flera steg

Vår hållbarhetsmodell i korta drag

Vi börjar med att kompetensutveckla och utbilda företagen med hjälp av spetskompetens från hållbarhetsexpert.

I nästa del tar vi reda på företagets ambitionsnivåer.

De följande momenten handlar om att analysera hållbarhetspåverkan i företagets värdekedja. Dels tittar vi utifrån vad företaget själva tycker, sedan tittar vi på vad företagets intressenter tycker, detta görs genom intressentdialoger.

Utifrån de samlade svaren så plockas de väsentligaste hållbarhetsaspekterna ut.

Som sista del dokumenteras resultaten och marknadsföringsmaterial tas fram.

 

Grundutbildning i hållbarhetsarbete för industrin

I vår första grundutbildning i IUC Dalarnas modell för Hållbarhetsarbete för Industrin deltog inte mindre än femton Dala-företag samt representanter för Högskolan Dalarnas magisterprogram ”Energieffekt byggande”. 

Läs mer om den första grundutbildningen här.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakt

Peo Sjöberg

070 559 18 18
peo.sjoberg@iucdalarna.se