Paul Eriksson och Sebastian Hohenthal, Next Green. Paul Eriksson och Sebastian Hohenthal, Next Green.

Moraföretaget Next Green utvecklar, designar och tillverkar montage och installationstillbehör för laddlösningar till elbilar.
Den tekniska omställningen för en övergång till fossilfri fordonsflotta var drivkraften. Med kunskaper gällande utveckling och försäljning bestämdes att lägga tillverkning och montering hos lokala svenska underleverantörer. Detta för att kunna expandera med eller snabbare än marknaden. 
Försäljningen sker via grossister och har tagit snabb fart. Omsättningen har dubblerats de senaste fyra åren. Exportsatsning har inletts med först Finland och med Norge på tur. Målsättning är att nå fler marknader både i och utanför Europa.
Region Dalarna och IUC Dalarna har bidragit med visst utvecklingskapital och stöd.  

Läs hela inlägget »

I Borlänge har nya stjärnor examinerats till underhållstekniker inom processindustrin.

Juryns motivering: "Guldnyckeln tilldelas Madelene Ståhlberg och Therese Andersson för deras mycket goda resultat samt för att på ett föredömligt och kamratligt sätt ha inspirerat och delat med sig av sin kunskap till sina medstuderande samt på sina LIA-platser."
 

Läs hela inlägget »

TREND 1: Kolavskiljning innebär att filtrera ut koldioxid ur avgaser eller direkt ur luften för att motverka klimatkrisen. Tekniken blir alltmer tillgänglig och kan på sikt bli ett krav. Detta innebär möjligheter för företag som kan bli underleverantörer till en växande bransch, men också utmaningar för de företag som behöver se över sina egna koldioxidutsläpp.
TREND 2: Inflationen förändrar landskapet för alla branscher, och påverkar industrin som redan har svårt att locka talang och där kompetent och kunnig personal utgör en stor kostnad. Det kan bli aktuellt med nya prioriteringar, en ny situation för lönesättning, fackliga frågor och förändrade ekonomiska beslut.
TREND 3: Sensorer, chip, datorer och RFID-taggar är avgörande för att kunna leverera och producera produkter. Efter halvledarkrisen under covid-19 börjar många företag lägga större vikt vid inköp av halvledare. Nu ser man över sina värdekedjor och har större fokus på strategiska inköp snarare än inköp som styrs av kostnad i det korta perspektivet.
 

Läs hela inlägget »

Ett 25-tal personer från olika företag fick ta del av Setra i Långshyttan. En anläggning som tillverkar korslimmade träelement, KL-trä. Setra beskrev sitt arbete nu och hur de tänker inför framtiden. KL-trä som är ett miljöalternativ i byggbranschen, med högre produktivitet, snabbare byggtid och lättare transporter, några av de faktorer som bidrar till bättre miljö. 

Läs hela inlägget »

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att ta in extern kompetens som hjälper er att utveckla arbetet kring automation.

Läs hela inlägget »

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin med produktionsutveckling, produktutveckling, affärsutveckling och kompetensutveckling.

Vi vill fungera som den naturliga kopplingen för industriell utveckling i vår region. Möjliggöra möten och kunskapsutbyte där små-företag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.

För oss är det viktigt att vara nära och hålla oss informerade, för att kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara nya möjligheter för regionens företag. Vi besöker er gärna!

Hör av dig om du vill ha ett besök!