- stöd för företag som vill utvecklas

NYHETER

Region Dalarna har beviljat stöd till ett unikt utvecklingsprojekt för att hitta de mest klimatneutrala lösningarna för husbyggen. Syftet är att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. 
IUC Dalarna's Helene Axelsson finns med i styrgruppen för projektet och har med sin långa erfarenhet av att söka projektmedel, hjälpt till att söka stödet från Region Dalarna.

Läs hela inlägget »

Via Produktion2030 arrangerar vi en workshop på temat kollaborativa robotar och automations-strategier den 3 november samt en workshop med automationsanalys för flexibel kortserie-produktion den 25 november.
Du hittar information om workshoparna under rubriken Aktiviteter.

Läs hela inlägget »

Konkurrensen ökar, teknikutvecklingen går snabbare, allt blir digitalt och kraven på hållbarhet blir alltmer omfattande. Alla företag behöver utveckla sin verksamhet och förnya sig i allt snabbare takt. Men utvecklingen innebär inte bara nya krav, problem och ökad press, utan väl så mycket nya möjligheter att bygga en verksamhet ni vill ha –  såväl ägare, medarbetare, kunder och omgivande samhälle.

Läs hela inlägget »

Vi förstärker nu vår verksamhet på trä och bygg-sidan med Theres Jansson. Theres är utbildad byggingenjör och brinner för att stimulera träindustrin att utvecklas, för en hållbar framtid, både för företagen och miljön.
Efter att ha tillbringat några år i Norge var Theres 2019 tillbaka i Sverige och Borlänge igen och har sedan dess arbetat med trä och byggföretag i olika projekt.

Att nu få ingå i IUC Dalarnas gäng ser jag som ett rolig och stimulerande uppgift, säger Theres som börjar idag, den 1 september.

Läs hela inlägget »

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Behovet av kompetens och nya tekniska kunskaper inom digitalisering, robotisering och automation är växande och kommer i förlängningen att bli akut. Konkurrenskraften riskerar att slås ut.
Därför har IUC / Stål & Verkstad i samarbete med IUC Dalarna, IF Metall och Unionen, beviljats ett nytt ESF-finansierat projekt om kompetens-utveckling inom dessa områden.

Läs hela inlägget »
Bild med exempel på utbildning Bild med exempel på utbildning

Företaget Diploma Utbildning erbjuder mer än 300 kurser på sin webbportal. Dessutom ingår 100 föredrag via Föredrag.se. Vi erbjuder nu möjligheten att teckna prisvärda licenser. Pris 1 års licens per person: 2 560 kr exkl. moms. Reducerat pris vid köp av fler än 5 licenser. Läs mer!

Fördjupa kunskaperna inom Excel, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, LEAN, projektledning eller ledarskap online när det passar dig eller dina medarbetare?
Här hittar du mer information och kan anmäla dig!

Läs hela inlägget »

• Har ert företag en hög mix och korta serier?
• Upplever ni en ökad global konkurrens?
• Vilken eller vilka maskiner är bäst att robotisera?
• Vad är effekterna av en fast eller flyttbar robot
Via Produktion2030 arrangerar IUC Dalarna och IUC / Stål & Verkstad en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Läs hela inlägget »

AKTIVITETER

Nyttiga länkar för företag

Coronaviruset (covid-19) påverkar alla, på länkarna och webbadresserna nedan hittar du samlad information. 

 • Erbjudande om konsult-timmar för tillverkande företag, med upp till 30 anställda. 
  Ladda ner erbjudandet här!
 • Samlad information från myndigheter och organisa-tioner som kan vara till stöd:
  verksamt.se
 • Vad gäller för dig som arbetsgivare:
  industriarbetsgivarna.se
 • Det du behöver veta om korttidspermiteringar och hur ansökan går till mm, hos Tillväxtverker:
  tillvaxtverket.se
 • Kostnadsfria digitala utbildningar för industriföretag för att kompetensutveckla sina anställda, Tillväxtverket och Teknikföretagen:
  tillvaxtverket.se
 • Handelsstörningar och kortidsarbete hos Teknikföretagen:
  teknikforetagen.se

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstad- och träindustrin med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

Vi vill fungera som den naturliga mötesplatsen för industriell utveckling i vår region, en arena där småföretag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.

För oss är det viktigt att vara nära, kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara en möjlighet för regionens företag.

Varför ett jobb i industrin? Hur skapar vi en långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige?
Vilka kompetenser behövs? Statistik mm.
Läs mer här!