- stöd för företag som vill utvecklas

NYHETER

Här finns utvalda seminarier/utbildningar/ workshops för dig och ditt företag.
Om inget annat anges är deltagandet kostnadsfritt! Exempel på innehåll: beställarkompetens automation, omställning produktion, att leda digital utveckling mm. Anmälan krävs i de flesta fall och finns under respektive aktivitet.

Läs hela inlägget »

Teknikcollege i Dalarna gör en nystart och i februari tillträder Ingrid Saksvik som ny processledare. Uppdraget är att stärka matchningen mellan utbildning och industrins kompetensbehov.
– Näringslivet och utbildningssystemet måste samverka så att företagen i Dalarna kan rekrytera rätt medarbete. Genom att skapa attraktiva utbildningar får fler upp ögonen för teknikutbildningar. Därför går vi nu in och stöttar Teknikcollege i Dalarna och vi är glada att välkomna Ingrid Saksvik till organisationen, säger Klas Wåhlberg, vd för arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagen.

Läs hela inlägget »

Onsdagen den 3 februari genomfördes en minimässa, som arrangerades av utvecklingsprojektet Villazero. Minimässan var ett gott exempel för hur man inkluderar produkt och tjänsteleverantörer i ett banbrytande byggprojekt. Företagen fick presentera sina produkter och tjänster för att kvala in som möjliga leverantörer till den CO2 neutrala villa som kommer att uppföras i Borlänge och det blev en succé.

Läs hela inlägget »

Ingrid Saksvik, som från 1 februari är regional samordnare för Teknikcollege och ny medarbetare på IUC Dalarna. Vem är du Ingrid? "Jag är kommunikatör i botten med examen i medie- och kommunikationsvetenskap men har även läst samhällsvetenskap, främst genusvetenskap och globalisering. Kommer från Falun Borlänge-regionen och en roll som verksamhetsledare för konceptet Arbetsmarknadskunskap och projektledare för ESF-projektet Attraktiv Industri".

Läs hela inlägget »

Frukostföreläsning den 27 januari kl 8.30- 9.00 för att få en inblick i hur du kan göra en livscykelanalys (LCA) och vad den har för fördelar för ditt företag.
Lyssna på Linda Tufvesson från Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan Dalarna, via Teams. Anmälan är stängd! 

Läs hela inlägget »

Den 21 januari kl 10.00-15.00, kommer Per Andersson, Sustainacon Sweden AB att hålla en informationsdag om miljöcertifieringar. Per som är ordförande föreningen Hållbart Byggande Värmland arbetar som konsult inom hållbart byggande och är expert på miljöcertifierings-system inom bygg, fastighet och stadsutveckling. 

Läs hela inlägget »

Huset som planeras att byggas under 2021 har som mål att bli Sveriges första NollCo2-certifierade småhus. Under det här mötet får ni höra mer om projektet och om utmaningarna om att hitta rätt material och metoder, beräkna LCA:er och våga prova det nya. Mötet är också ett upprop till alla i branschen att vara delaktiga, komma med idéer, berätta om nya produkter och vara med och påverka denna viktiga utveckling som är en förutsättning för att vi ska kunna bli klimatneutrala i framtiden.

Läs hela inlägget »

AKTIVITETER

Nyttiga länkar för företag

Aktiviteter och aktuella erbjudanden,  hittar du här!

Coronaviruset (covid-19)
påverkar alla, på länkarna och webbadresserna nedan hittar du samlad information. 

 • Erbjudande om konsult-timmar för tillverkande företag, med upp till 30 anställda. 
  Ladda ner erbjudandet här!
 • Vad gäller för dig som arbetsgivare:
  industriarbetsgivarna.se
 • Det du behöver veta om korttidspermiteringar och hur ansökan går till mm, hos Tillväxtverker:
  tillvaxtverket.se
 • Kostnadsfria digitala ut-bildningar för industriföretag för att kompetensutveckla sina anställda, Tillväxtverket och Teknikföretagen:
  tillvaxtverket.se
 • Handelsstörningar och kortidsarbete hos Teknikföretagen:
  teknikforetagen.se
 • Samlad information från myndigheter och organisa-tioner som kan vara till stöd:
  verksamt.se

Om IUC Dalarna AB

IUC Dalarna är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstad- och träindustrin med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

Vi vill fungera som den naturliga mötesplatsen för industriell utveckling i vår region, en arena där småföretag möter andra små-företag, storföretag, forsknings-aktörer och regionala utvecklings-organisationer.

För oss är det viktigt att vara nära, kunna se framåt och snabbt fånga upp vad som kan vara en möjlighet för regionens företag.

Varför ett jobb i industrin? Hur skapar vi en långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige?
Vilka kompetenser behövs? Statistik mm.
Läs mer här!