VAR FINNS JOBBEN?

Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” är en del av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser. Rapporten beskriver arbetsmarknads-läget inom olika yrkesområden under det närmaste året ur två perspektiv – dels redovisas den bedömda sysselsättningsutvecklingen för de olika områdena, dels speglas konkurrensen om de lediga jobben med hjälp av Arbetsförmedlingens bristindex. Avsikten är att ge en bred bild av utvecklingen på arbetsmarknaden ur ett yrkesperspektiv.

Kort sammanfattning för olika branscher nedan.