VAR FINNS JOBBEN?

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2018-2020
111 000 nya jobb till 2020


Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, så starkt att Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb 2018. Under 2019 och 2020 fortsätter jobben att växa, men i långsammare takt, med sammanlagt 111 000 personer.
Arbetsförmedlingens prognos för de kommande två åren visar en fortsatt mycket god arbetsmarknad. Tillväxten av nya jobb i år är ännu tydligare än vad vi bedömde i vårens prognos. 2018 ökar sysselsättningen med starka 85 000 personer (16-64 år) och 2019 med 65 000 personer. Jobben blir även fler i samtliga län 2019. Under 2020 stiger sysselsättningen med ytterligare 46 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på höga 79,5 procent.  

Kort sammanfattning för olika branscher nedan.