SMART INTEGRATION

Vill du veta mer om projektet Smart Integration, kontakta:

Farhad Nekouei
Projektledare
070-646 80 20
farhad.nekouei@iucdalarna.se

Vi hjälper dig kostnadsfritt!

Syftet med Smart Integration

Utgångspunkten/huvudsyftet är i detta fall inte integration, utan att underlätta rekryteringen av arbetskraft till företagen i länet och då mer aktivt titta på erfarna personer med utomnordisk bakgrund.
 
På Arbetsförmedlingen finns arbetssökande, pengar avsatta för utbildning och stöd till de som vill anställa. Samtidigt som många företag har svårt att hitta rätt kompetenser. Vi tror att matchningen mellan behoven är lättare att göra för den som känner båda parter.

Effekter av projektet
  • Inte bara hittar ett arbete utan även få använda sin kompetens ”i rätt jobb”.
  • Ökad konkurrenskraft och tillväxt i små och medelstora företag genom att det blir enklare att få tillgång till rätt kompetens.
  • Ökad andel anställda med utländsk bakgrund i små och medelstora industriföretag där kompe-tensen behövs.
  • Snabbare väg till arbete för de Nyanlända.
  • Ny arbetsmodell för att matcha företagens rekryteringsbehov mot de utrikes föddas kom-petenser och intressen.

Upplevd brist på arbetskraft rekordhög*
• Alla branscher inom privat sektor i Dalarna – höga värden för industri, handel, transport, bygg och företagstjänster
• Offentlig sektor 68 procent
• Personer med yrkesinriktad gymnasieutbildning
• Kvalificerade tjänster inom industri, bygg, it, vård och omsorg, utbildning
*Arbetsförmedlingen, vårprognosen 2017
 

Långtidsarbetslösa (6 månader utan arbete)*
Dalarna
• Sammanlagt 4600 personer
• Därav 2200 utrikesfödda
• Därav 800 med gymnasieutbildning och 730 med akademisk utbildning
Borlänge
• Sammanlagt 1150 personer
• Därav 620 utrikesfödda
• Därav 220 med gymnasieutbildning och 130 med akademisk utbildning
*Arbetsförmedlingen, november 2018

Samverkan

loading...

Företag som hittat kompetenser

loading...