STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

- Ett strukturerat och långsiktigt arbete med strategisk kompetens-försörjning ger:
• ökad kompetens inom industrin
• ökad omställnings-förmåga
• ökad attraktivitet

Bättre förutsättningar att klara utmaningarna som industrin står inför som:
• digitalisering
• hållbarhet
• kompetens och innovationskraft

Tjänsten är kostnadsfri!

Kontaktuppgifter Dalarna och Gävleborg:
Inge Nilsson
Strategisk kompetensförsörjning
IUC Dalarna
inge.nilsson@iucdalarna.se
070 325 79 82

Kontaktuppgifter Värmland:
Lennart Proper
Konsult
Paper Province
l.proper@paperprovince.com
073 054 77 00

Svensk industri är beroende av spetskompetens, men en minst lika viktig del är medarbetarnas grundkompetens.

  • Vilka kompetenser är kritiska för att ditt företag skall utvecklas som ni vill?
  • Hittar ni den kompetens ni behöver för att ert företag skall kunna fortsätta utvecklas?
  • Är ni beroende av enskilda medarbetares kompetens och har ni i så fall en plan för hur ni gör om ni tappar denna kompetens p.g.a. sjukdom eller att de lämnar ert företag?

Det är bl.a. dessa frågor som är grunden till projektet Strategisk kompetensförsörjning, där ni nu får möjlighet att få hjälp med att svara och hantera dessa frågor.

Med era framtidsplaner och strategier som grund erbjuder vi stöd i att identifiera kritiska kompetenser för ert företag och att undersöka, validera kompetensen hos er personal.

Utifrån detta tar vi gemensamt fram en handlingsplan för vad ni behöver förstärka och utveckla för att nå de lite mer långsiktiga mål ni har för verksamheten.

Med handlingsplanen som grund finns möjlighet att delfinansiera utbildning med hjälp av utbildningscheckar.
Ladda ner informationsblad här!

Vad är kompetens?
Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.
SS 624070 Ledningssystem för kompetensförsörjning
 

Vad är Strategisk kompetensförsörjning?Att ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att uppnå verksamhetsmålen.

Strategisk kompetens-försörjning är en del i den nyindustriali-seringsstrategi som är framtagen avregeringen.


Projektet finansieras av: