Goda exempel - Smart Integration

ELE

ELE i Västerås är ännu ett av företagen, som fått hjälp att hitta rätt personal av Farhad Nekouei, som arbetar med projektet Smart Integration på IUC Dalarna.

Farhad fick via Korta Vägen på Högskolan Dalarna kontakt med Ziyad Rahmoun. Ziyad som hade varit utan arbete i 2 år sedan han kom till Sverige, hade en kompetens som Farhad visste var efterfrågad av företag.
När vi nu besöker ELE i Västerås har det gått ett år sedan Ziyad började på ELE. Under den perioden har Ziyad flyttat från Falun till Västerås, arbetat heltid och förbättrat sin svenska avsevärt.

Henrik Hedberg, enhetschef installation och chef över Ziyad beskriver smart integrationsarbetet som win-win för både företaget och den som anställs. ”Det är annars lätt för oss att sålla bort sökande, om man inte får hjälp med att sätta ljuset på rätt person. Vi är noga att vid en rekrytering hitta rätt person, både vad gäller kunskap och personlighet”.

Farhad berättar att han lägger ett omfattande arbete på att intervjua eventuella kandidater. Både med att säkerställa den kompetens som efterfrågas, samt bilda sig en uppfattning om personen och vad personen vill med sin framtid. Detta för att lättare kunna matcha rätt person med vad företagen efterfrågar.

Både Henrik och Ziyad säger att språket är nyckeln. ”I min arbetssituation fungerar språket nu mycket bra” säger Ziyad. ”Det är svårare med vardagssvenskan då alla har en tendens att prata jobb, även när vi fikar. Men här på ELE kan jag utvecklas genom att få testa andra avdelningar. Och jag fortsätter så klart även med mina svenskstudier på kvällarna”.

”Jag har haft sån tur, säger Ziyad, jag har hamnat i en familj och har även fått ett nätverk där jag bland annat fått kontakter för att hitta boende här i Västerås”. På ELE-galan fick Ziyad dessutom pris som Årets ELE-it avslöjar Henrik. Ziyad menar att ”det är det bästa som hänt mig på 5 år”.

Både Henrik och Ziyad poängterar att utan det arbete Farhad lagt ned hade man inte funnit varandra.
Vi avslutar med att fråga, om ELE behöver fler kompetenser. ”Ja, vi behöver en Ziyad till” svarar Henrik.

Behöver ditt företag hjälp att få tag på rätt kompetenser? Välkommen att höra av dig till Farhad Nekouei på telefon 070 646 80 20 eller farhad.nekouei@iucdalarna.se
 
FAKTA
ELE finns i Borlänge, Västerås och Sundsvall med närmare 100 personer inom branschenheterna elinstallation, elanläggning, energi, industri och teknikinformation.
Korta vägen på Högskolan Dalarna, syftar till att underlätta för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetsgivarna får möjlighet att ta vara på den kompetens som deltagarna har med sig.
ELE-galan är årligen återkommande och där delar man ut priser till medarbetarna. Det finaste priset på ELE-galan är Årets ELE-it. Priset tilldelas en person som först har blivit nominerad av sina arbetskamrater och sedan lyckats få flest röster av alla i en intern omröstning bland alla medarbetare på ELE. Här är årets motivering: Ziyad har gjort en sagolik resa! Han har flyttat från en annan stad för att jobba med oss på ELE. Han har utvecklats från att inte veta hur svensk standard fungerar till att projektera på egen hand och blivit en självklar spelare i gruppen. Fort går det dessutom! Samtidigt som han har gjort ett bra arbete på ELE har också utvecklat och lärt sig det svenska språket och alla dess tekniska termer. Ziyad är ett fantastiskt tillskott och föredöme för oss på ELE.

SVEVIA

På IUC Dalarna arbetar Farhad Nekouei med projektet Smart Integration – ett arbetssätt som ska hjälpa företagen att få ta i den kompetens dom behöver.

Projektet är lyckat och flera företag har fått hjälp att få in ny efterfrågad kompetens.

Svevia är ett av företagen som fått hjälp med att få rätt kompetens. På Svevia har Feras Alkhen från Damaskus i Syren fått anställning och jobbar på företaget sedan oktober 2017. Feras är utbildad till civilingenjör inom trafik/väg med erfarenhet från liknande företag i flera länder.

Vi frågar Tomas Semb på Svevia som anställde Feras hur han tycker att det har fungerat.
”Det är svårt att få tag på kompetens” berättar Tomas, ”även om vi i vår region har det lite lättare än i storstadsregionerna. Vi har ett bra samarbete med Högskolan Dalarna och brukar få nyutexaminerade studenter därifrån. Men det är en rätt lång startsträcka för att dessa ska fungera fullt ut, som medarbetare. Processen brukar ta ett par år.

När vi fick in Feras i företaget var det en mycket kortare startsträcka. Även om han inte behärskade svenska språket full ut, så var det för Faras erfarenhet och kompetens som vi valde honom. Och det har fungerat perfekt. Språket har inte varit något problem, vi pratar svenska och engelska om det behövs. Feras lär sig hela tiden genom att han finns med oss här på arbetsplatsen. Lärandet går fort i och med det.”

Feras själ säger att ”det är ett bra företag att arbeta i, och jag har snabbt kommit in i arbetet. Jag studerat svenska på distans under kvällarna, det är viktigt att lära sig mer svenska.” det är Feras som upplever att han inte kan svenska så bra, som ett problem, inte företaget.

När vi lämnar företagets tillfälliga kontor i Romme utanför Borlänge så frågar Farhad om det behövs mer personal. ”Nej” svarar Tomas Semb, men ändrar sig snabbt ”rätt person med rätt kompetens, är så klart välkommen att söka jobb.”

Vi får bilden av att Svevia är ett företag som tänker smart och långsiktig när det gäller kompetensförsörjning.
Farhad hittade Feras Alkhen på kompetensmässan ”Du har jobbet – vi har kompetensen”.

Läs mer om Smart Integration här!