Lean produktion 7,5 hp

Startar i Mora hösten 2019

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation som överväger en lean affärsstrategi.

Kursinnehåll
Kursen omfattar följande teman:

  • Strategier och principer för lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighet
  • Ledningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till lean företagskultur


Kursupplägg
Kursen består av fem tvådagarsträffar som innehåller diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar lean-metodik.

Kontaktupgifter och mer information. 

Kurslitteratur
Jeffrey Liker, The Toyota Way, 2009
Niklas Modig & Pär Ahlström, Detta är Lean, 2014
Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Kurstillfällen 
Träff 1: 17-18 september 2019
Träff 2: 15-16 oktober 2019
Träff 3: 19-20 november 2019
Träff 4: 17-18 december 2019
Träff 5: 21-22 januari 2020

PRIS (EX. MOMS) 
41 000 SEK