STÖD FÖR FÖRETAG

IUC har alltid företagens intresse och behov i fokus och skall vara ute hos företagen för att hjäpa dem att paketera och komma vidare med sina utvecklingsbehov.

Exempel på projekt för företagsutveckling


IUC Dalarnas huvudsakliga verksamhetsområden är Trä och Verkstad. IUC arbetar nära Triple Steelix på verkstadssidan och ByggDialog Dalarna på trä- och byggsidan.

IUC Dalarna har även börjat verka i Gästrikland utifrån ett pilotprojekt tillsammans med Hofors, Ockelbo, Gävle och Sandvikens näringslivsenheter. Även samverkan över Värmland, Gävleborg och Dalarna i olika utvecklingsprojekt där företagens behov är det som styr.

För mer info om ByggDialog och Triple Steelix, se:
www.byggdialogdalarna.se
www.triplesteelix.se

Allt vi gör utgår från företagens behov vilket säkerställs genom vår kvalitetssäkrade arbetsmodell IUC Processen.