Smart Industri Norra Mellansverige 2 ett projekt med fokus på industriell omvandling - en satsning som finansieras av Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland. Projektet är en långsiktig satsning - Industry for the future - där flera delprojekt ingår, bland annat additiv tillverkning, processmognad, kompetensförsörjning, innovation, challenge lab mm.

All information om Smart Industri Norra Mellansverige 2 hittar du på webbsidan Industry for the future!

Aktiviteter - utvecklingsområden
Industriell omvandling i Norra Mellansverige är en pågående process där projektet Smart Industri Norra Mellansverige 2 är en satsning med utvecklingsområden som kommer leva vidare i olika satsningar och projekt.
I projektet etableras samverkansplattformer, samlas kunskapsunderlag för kommunikation och lärande, för framtiden.

Additiv Manufacturing
Challenge Lab
Processmognad
Skola - industri
Testbädd - resurseffektivitet

Projektledare Smart Industri Norra Mellansverige 2, Bosse Lilja, vd IUC Dalarna, bosse.lilja@iucdalarna.se

Genomförare