Företagsstöd

IUC har alltid företagens intresse och behov i fokus och skall vara ute hos företagen för att hjäpa dem att paketera och komma vidare med sina utvecklingsbehov.

Exempel på projekt för företagsutveckling


IUC Dalarnas huvudsakliga verksamhetsområden är Trä och Verkstad. IUC arbetar nära Triple Steelix på verkstadssidan och ByggDialog Dalarna på trä- och byggsidan.

IUC Dalarna har även samverkan över Värmland, Gävleborg och Dalarna i olika utvecklingsprojekt där företagens behov är det som styr.

För mer info om ByggDialog och Triple Steelix, se:
www.byggdialogdalarna.se
www.triplesteelix.se

Hur vi jobbar
Identifiera:
Vi kommer ut till er och hjälper er med att analysera fram behov och möjligheter.
Initiera:
Vi hjälper er att paketara utvecklingsprojekt och att hitta resurser som kan vara ett stöd i genomförandet.
Utföra:
Utförandet sker utifrån era unika förutsättningar med stöd av externa resurser i form av kompetens och ev. medfinansiering.
Utvärdera:
Vi utvärderar vårt arbete i projekten för att vi skall kunna utgöra ett ännu bättre stöd åt er i nästa projekt.