Stödfunktioner

Projektstöd

I processen att utveckla nya produkter och tjänster erbjuder vi företagen tillgång till kunskap, kontakter och kapital för en fram-gångsrik produkt- och tjänste-utveckling.
Sedan starten 1997 har vi deltagit i över 300 utvecklingsprojekt.

Effektivisera

Det finns stora möjligheter att arbeta mer resurseffektivt och sänka kostnaderna. Det handlar om att strukturera, tydliggöra roller, arbetsuppgifter och flöden, samt att lära organisationen nya rutiner och arbetssätt som bygger på ständiga och systematiska förbättringar.

Nya marknader

Vi stödjer er i arbetet med att utveckla befintliga och nya marknader. Man utgår utifrån egna styrkor och lönsammaste affärs-möjligheter, samt ger stöd i arbetet med att identifiera nya kunder.
Ni får en tydlig struktur och enkla verktyg för att bearbeta nya mark-nader, utveckla relationen med befintliga kunder samt utveckla den personliga förmågan vid kundmöten.IUC Dalarna ägs av, och finns för företagen i mitten och
vårt ägardirektiv styr verksamheten utifrån att alltid sätta företagens behov främst.