IndBygg - Industriell Träbyggnation


IndBygg strävar efter att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer i Dalarna och Värmland om hur man kan bygga stora byggnader med hjälp av skogens gröna guld. Det är bakgrunden till att EU-projektet IndBygg startade i januari 2020. Ett initiativ som ska öka kompetensen om industriellt träbyggande och främja samarbete i branschen. Genom att samarbeta skapas nya idéer och lösningar som i sin tur leder till bättre klimatsmarta affärer.
 

Välkommen till digital presentation om potentiell exportmarknad för träbyggnation i Mellanöstern och Norra Afrika - 1 februari.

Vid denna digitala presentation kommer Business Sweden berätta om resultaten från den kartläggning som utförts kring potentiella marknader för träbyggnation i Mellanöstern och Norra Afrika.
Presentationen kommer att ledas av Malak Sekkat, projektledare vid Business Sweden i Dubai. Vid sin sida har hon Simon Wessberg, projektledare, samt konsulterna Gustaf Palmér, Adrian Sefai och Fatimah Al-Dawod.

Kartläggningen har utförts av Business Sweden som en del i det EU-finansierade projektet Ind-Bygg vars syfte är att främja träbyggnation. Projektet deltog under hösten med en affärsdelegation bestående av sex företag från den industriella träbyggnadskedjan vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Vid denna presentation kommer projektledaren, Elin Appel, berätta om projektet och den satsning som gjordes vid världsutställningen.

Målgruppen för seminariet är företag inom den industriella träbyggnadskedjan som vill veta mer om vilken hjälp som finns att få kopplat till export samt de strategiska möjligheter som finns för att utöka sin marknad till MENA-området.

Varmt välkommen!

Datum: 1 Februari 2022
Tid: 11:00-11:45
Plats: Digitalt

Anmäl dig här!
Sista anmälningsdag 31/1 - 2022.

Program
- Elin från Paper Province hälsar välkommen och berättar kort om IndBygg samt den satsning som genomförts inom projektet vid Expo 2020 i Dubai.

- Business Sweden inleder med att berätta om organisationen samt hur de kan hjälpa svenska företag i sina exportsatsningar.

- Business Sweden presenterar resultatet av den kartläggning som genomförts av potentiella marknader för träbyggnation i MENA-området.

IndBygg leds av Paper Province i samarbete med föreningen ByggDialog Dalarna, IUC Dalarna AB, Karlstads Universitet och Region Värmland.

Projektnamn: IndBygg – Industriell Träbyggnation
Projektkoordinator: Paper Province
Kontakt Dalarna: Helene Axelsson, IUC Dalarna AB
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Region Dalarna, IUC Dalarna, Karlstads universitet, Stora Enso, Byggdialog AB och flera värmländska kommuner.
Slutdatum: Pågår 2020-2023

Mer om projektet hittar du här!