Bioinno

Bioinno främjar entreprenörskap inom skoglig bioekonomi i Dalarna och Värmland.

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, handlar om att Dalarna och Värmland ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Det finns mycket samlad kompetens och etablerade språngbrädor för entreprenörer i regionen. Det ska Bioinno ta till vara på.

I projektet deltar Paper Province, Dalarna Science Park, IUC Dalarna och The Wood Region genom Torsby kommun.

Det betyder att fler – i ett större geografisk kontext – får ta del av effektiva innovations- och entreprenörsprocesser. Till exempel genom rådgivning, forskarkontakt, prototypframtagning och andra genvägar ut på marknaden.
Målet är att ge bästa möjliga stöttning till skogliga innovationer. Projektet ska även öka intresset för miljövänliga produkter och visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling.

Test- och utvecklingsanläggningen The Wood Region i Sysslebäck är en nyckelresurs i Bioinno. Innovatörer kan använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare. Det fiberbaserade materialet utvinns ur skogen och kan användas som ersättning för traditionella plaster. Den största skrivaren klarar av dimensioner på över sex meter. Här printas redan idag bland annat kajaker, longboards och andra produkter inom outdoorsektorn.

Projektnamn: Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland
Projektkoordinator: Paper Province
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från Torsby kommun, Region Värmland och Region Dalarna

Kontaktperson:
Thomas Bajer
070 201 92 21
thomas.bajer@iucdalarna.se